Pleymut tavuk cinsinin geliştirilmesi amacıyla üretimine başlanan Amrock tavuğu hem et tavuğu hem de yumurta tavuğu olarak beslenebilmektedir.

En önemli özellikleri iklim şartlarına olan kuvvetli dirençleridir. Hastalıklara karşı oldukça dirençli olmaları Pleymut tavukları ile olan ortak özellikleridir.

“1940-1950’li yıllarda Pleymut tavuk ırkının geliştirilmesi amaçlanarak ıslah çalışmalarına başlanan Amrock tavuk ırkı, Amerikan kökenli bir ırk olup yumurta tavuğu ve et tavuğu olarak beslenebilme özellikleri ile ön plana çıkar.”

Amrock Tavuk Özellikleri

Amrock tavuk özellikleri noktasında değinilmesi gereken ilk nokta; bu ırkın çevresel etkenler ve hastalıklar karşısında oldukça dirençli bir yapıya sahip olduğudur. Bu açıdan bakıldığında Pleymut tavuklarıyla Amrockların ilk ortak noktasının dayanıklılık olduğunu söylemek mümkündür.

“Renkli ve sıkı bir tüy yapısına sahip olması, Amrock tavuklarının yalnızca yumurta ve et tavuğu olarak değil, süs tavuğu olarak da kullanılmasının önünü açmıştır. Özellikle ülkemizde kısa sürede yayılan bir ırk olmasında etkin faktörlerin başında; geniş bir kullanım alanına sahip olmasının geldiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.”

Amrock tavuk yumurta verimi açısından bakıldığında da ne denli kullanışlı bir ırk olduğunu görmek mümkündür. Yıllık 220 ile 250 bandında yumurta yapan Amrocklar, yıllık yumurta sayılarını uzun yıllar üst seviyede tutabilme özelliğine sahiptir. Elbette tavuğun yumurta sayısındaki artışı etkileyen birçok faktör mevcuttur. Tavuklarda yumurta verimini etkileyen faktörleri genel ifadelerle şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Kümesin hijyen kurallarına uygun bir hale getirilmesi ve follukların doğru yerleşimi.
  • Özellikle sonbahar ve kış aylarında kümesin yağmur ya da rüzgar almaması.
  • Kümeslere uzun tüneklerin yerleştirilmesi.
  • Tavukların beslenmesine özen gösterilmesi.

“Görüldüğü üzere tavuklarda yumurta verimi noktasında etki sahibi olan birçok faktör mevcuttur ve bu faktörlerin her birinin ayrı ayrı ele alınması, tavukların üst düzey yumurta verimini yakalamasına katkı sağlayacaktır.”

Genel itibariyle bakıldığında Amrock tavuk ırkının özelliklerini sıralamak istersek;

  • Dayanıklı bir yapıya sahiptir, kolay hastalanmaz ve bakımı oldukça kolaydır.
  • Uygun kümes şartlarında doğru bir şekilde beslendiği takdirde 7 ile 12 yıl kadar yaşayabilir.
  • Hızlı gelişim gösteren bir ırk olmamasına rağmen uyumlu ve sakin yapısıyla besiciler için tehdit oluşturmaz.
  • Kuluçkaya yatma ihtimali düşüktür. Civciv çıkartmak amacıyla kuluçkaya yatsa dahi anaç yönü gelişmemiş bir ırktır.
  • Amrock horozlarının ağırlıkları 4 ile 4.5 kg arasında değişkenlik gösterirken, tavuklarının ağırlığı 3 ile 3.5 kg arasında değişir.
  • Farklı amaçlara uygun olarak beslenebilir.

Amrock tavuk özellikleri kapsamında listelenen ifadelere baktığımızda, özellikle doğal ortamda hem et hem de yumurta tavuğu beslemek isteyen besicilerin Amrockları gönül rahatlığıyla tercih edebileceğini söylemek, hiç şüphesiz yerinde bir ifade olacaktır.

Paylaş