Kürkleri için 20. yüzyıl başlarında Avrupa’ya getirilmiş ve çiftliklerden kaçan bireyler zamanla çoğalarak doğal yaşamın bir parçası olmuşlardır. İri ve hantal hayvanlardır. Boyları 60 cm, ağırlıkları ise 7-9 kilo kadar olabilir. Bataklık bölgelerde yasarlar. Meriç ve Tuna nehirlerinde az sayıda yaşadıklarına dair kayıt vardır.

Koypu, (su maymunu) (Myocastor coypus), anavatanı Güney Amerika olan ve kürkü için diğer kıtalarda çiftliklerde yetişitirilen bir türdür.

Yarı sucul olan Kuypunun kemirici dişleri bulunur. Yılda 4-5 yavru yapar, ağırlıkları erkeklerde 8 kg, dişilerde 5 kg’a ulaşır.

Türkiye’de Doğabel tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülen çalışmalar sırasında doğada yerli türler gibi yaban hayata karışmış bireylerine rastlanmıştır.

Koypular kürk yetiştiriciliği için 1900’lerin başında Güney Amerika’dan, Rusya, Bulgaristan ve Ermenistan’a getirilmiştir. Kürke olan talebin 1950’lerden sonra azalması sonucu çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar serbest bırakılma veya kaçma yoluyla doğaya karışmıştır. Özellikle Türkiye’nin sınır akarsularında kendilerine doğal yaşam alanı kurmuşlardır. Edirne’de Meriç Nehri ve Iğdır’da Karasu Çayı’nda görülürler.