Ülkemizde çok popüler olan Hint horozunun türü olan Asil, tıpkı bir model gibi havalı yürüyüşü ile dikkat çekiyor.

Dünyada bilinen en eski evcil kümes hayvanı olan Hint tavuklarının anavatanı Hindistan’dır.

Şimdi yine en çok Hindistan’da bulunurlar ve meraklıları da en çok Hindistan’da bulunup Asil diye adlandırdıkları millî tavuklarına bilimsel türden bir titizlikle sahip çıkarlar, orijinal nesillerin bozulmadan devam etmesine dikkat ederler.

Türkiye’de dövüş horozu olarak Hint horozlarını neredeyse bilmeyen yoktur. “Hint” ismiyle bilmeyenler olsa bile bu türün çok kısa ibikli, uzun boylu, sert bakışlı horozlarını televizyonda filmlerde muhakkak görmüşlerdir. Bütün dünyada en çok “Asil” ismiyle bilinirler. Bizde “Hint tavuğu” denmesinin sebebi gerçekten Hindistan kökenli olmalarıdır.

Hint tavuklarının dövüşçü olmalarından başka çok önemli bir özelliği de her bir yumurta döneminde ortalama 10 tane kadar yumurta yumurtlayıp peşinden kuluçkaya yatması. Bu konuda çok makbul tutuluyorlar. Civcivlerini her türlü yılandan hayvandan büyük başarı ile korumaları ise başka bir özellikleri.

Horoz dövüşü tasvirinde hayvanların enerjileri ve güçleri ustalıkla sergilenmiş.

ASİL

İngilizcede Asil ve Aseel olmak üzere iki ayrı şekilde yazılışı olan bu kelime Arapça kökenlidir ve Hint tavuklarının tür olarak genel adıdır.

Hintliler asil kelimesini “safkan” anlamında kullanmışlar. İngilizceye hint tavukları hakkında tür adı olarak geçmiş ve orijinal Hint tavukları bütün dünyada “Asil” olarak bilinmişler. İslamiyetin etkisinden önce Hindistan’da bu tavukların adı Asil değilmiş. Daha sonradan Asil kelimesi kullanılmış; Hindistan’ın bazı yerlerinde çok eski isimleri halen kullanılıyor.

Asil türü tavukların standartları
1800’lü yıllarda (yani 19. yüzyılda) el yazmaları ile kayıt altına alınmış olan standartları bugün Kalküta’daki Asil yetiştiriciler halen titizlikle ciddiye alıyor.
Bir iki örnek:
– Gaga altında çift ibikleri hiç yoktur. Sadece Bihangam cinsinde vardır.
– Yüzleri ve kulak lobları kırmızıdır.
– Tepe ibikleri Bihangam hariç tümünde küçük olur; dolgun, küçük bir et parçası gibi ya da kısa ve üçlü olur.
– Sahiplerine karşı uysal olup zarar vermezler.
Daha pekçok özellikleri uzun uzun tarif edilmiş.

Hint tavuklarının sınıflandırılmasının en makul şekli
1- Küçük tip ama cüce veya bodur değil – bunlara Reza Asil denir.
2- Büyük tip – bunlara Kulang Asil denir.
Ve böylece iki ana gurup altında çeşitli cinsleri sınıflandırılır. Sonradan, insan müdehalesi ile oluşturulmuş yeni melez türleri bu iki ana gurubun haricinde Asil temel cinslerinden değerlendirmemek gerekir.

Dünyada Varlıkları
Asiller Hindistan’ın çoğu yerinde bulunur. En yoğun olarak Andhra Pradesh’te vardır. Asiller ve ataları anavatanları Hindistan’dan başka Tayland, Japonya, Türkiye, İngiltere, Güney Amerika ülkelerinin çoğu ve ABD’ye kadar yayılmıştır. Hindistan – Türkiye arasında bütün ülkelerde vardır. İngiltere’de safkan Asil ilkin 1760’da tanınmış fakat bunlar Reza Asil türünden idiler.

Asillerin nesillerini devam ettirme özellikleri
Dünyadaki nadir safkan tavuk türlerindendirler. Oldukça güçlü ve dayanıklı tavuklardır. Yumurta veriminde iyi olmamakla beraber kuluçkaya yatmada kabiliyetli ve belki daha da önemlisi çok sebatlı davrandıklarından dolayı kuluçka tavuğu olarak kullanılıp hatta üst üste üç ayrı yumurta guruplarından hiç problemsiz civciv çıkarabildiği dahi görülmüş. Tabii doğal ortamda değil; bir meraklının civcivleri alıp yeni yumurtalar koymasıyla olmuş. Yani aralıksız üç defa.. 3 X 21 gün desek, en az 63 gün eder! Yanlış bir şey. Hayvanı sömürmektir zulümdür.

Evcil Hayvan Olarak Asil Beslemek
Hint tavuklarının hemcinsleriyle geçinemedikleri için karşıt cinsleri ile çiftler halinde bulundurulmaları tavsiye ediliyor. Civcivleri bile birbirleriyle dövüşür durur.
Evcil hayvan olarak uysal ve zeki hayvanlardır. İnsana alışabilirler: Sahibinin peşinden ayrılmayan Asil tavukları vardır. Gerçek asiller bir tehdit, bir tehlike sezmedikçe insana saldırmazlar. Melez türler, meselâ ingltere’de ipek yolu ticareti ile sahip olunan Hint türü tavukların melezleri günümüze kadar gelebilmiş ama insanlara olur olmaz sebeplerle saldırdıkları için evcil hayvan olarak tavsiye edilmez, çocuklu ailelerin beslememeleri önemle tavsiye edilir..

Efsanelerde Asil
Asil tavukları milattan bin yıl öncesi eski zamanlara kadar uzanan Hindistan hikâyelerine efsanelerine bile konu olmuşlar:
Çok güçlü kuvvetli olmaları, kobraları öldürdükleri, bir asilin bir gaga darbesi ile bir adamın bileğini kırdığı, bir asilin ağırlığınca altın bedeline bir mihrace tarafından satın alındığı gibi hikâyeler anlatılır.

REZA ASİL

REZA ASİL

Bunlar diğer Asillere göre biraz küçük olup ağırlıkları 3 kiloyu geçmez. Bir zamanlar bütün batı dünyasında “hint dövüş horozu olarak” bunlar çok popüler imiş. Bazı batı ülkelerinde Reza yerine Rajah denir (okunuşu raca veya reca).

  

KULANG ASİL

KULANG ASİL

Büyük asil türlerinin genel adıdır. Kuzey Hint, Güney Hint ve Madras tipi gibi çeşitleri vardır. Malay ismiyle dünyada meşhur Asil türü de bu guruptandır. Kuzey Hint ve Güney Hint Asiller pek fazla farklılık taşımaz. Sadece ibik, gaga ve beden şekillerince birbirinden ayrılırlar.

Güney Hint Kulang Asil
Kuzey Hint Kulang Asil

 

 

BODUR veya cüce ASİL

19. yüzyılın sonunda bir İngiliz tarafından geliştirilen bir türdür. Zamanında çok tutulmuş olup yıllar geçtikçe kimsenin ilgisi kalmamıştır. 1980 başlarına kadar görülmeyen cüce asilleri Belçikalı bir uzman kişi Ko Shamo tavuğunu, Indian Game cücesini ve Reza Asil türlerini kullanarak yeniden oluşturdu. Bodur asiller günümüzde tekrar popüler olmaya başlamıştır. Ağırlıkları en fazla 750 gram olur.

BIHAINGAM

BIHAINGAM

Tepesinde tek ve büyük bir ibiği, gaga altında çift sarkık ibikleri olan bu tür de orijinal Asil cinslerinden biri.