Çift amaçlı kullanılan bir tavuk olan Pleymut tavuk hem eti için hem de yumurtası için beslenebilmektedir. Halk arasında çilli tavuk olarak da bilinir. Bazı yerlerde ise Plymouth tavuğu olarak geçmektedir. Hastalıklara ve çevresel koşullara karşı dayanıklı olmaları ile bilinmektedirler.

“Halk arasında çilli tavuk olarak adlandırılan Pleymut tavuk, 1950’li yılların başında TAE yani, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü aracılığıyla Türkiye’ye getirilmiş ve ilk olarak Ankara ile civarındaki illerde kullanılmış bir tavuk ırkıdır.”

Beslenme ve büyüme koşullarına bağlı olarak 18-20 haftada yumurta verebilirler. Yıllık yumurta verimi ise 220-240 aralığındadır. Yumurta ağırlıkları ise 70-80 gr aralığındadır.

Et için beslenebilir tavuklar olduklarından 3-4 kg ağırlığa çıkabilirler. Fazla yem tükettiklerinden dolayı yumurtaları için beslenmelerinin yanı sıra et için de avantajlı ola bilmekteler. Sağlıklı bir Pleymut tavuğu 10 yıl gibi uzun bir süre yaşayabilmektedir.

Normal ve Batman olmak üzere iki farklı sınıfa ayrılan Pleymut tavuk, beslenme koşullarına bağlı olarak yumurtaya başlama süresini değiştirebilir. Örneğin tavuk, suni yani doğrudan topraktan besin alamadığı ortamlarda besleniyor ise 17-18 haftada yumurta yapmaya başlarken, doğrudan toprak ile temasta olan tavuklarda bu süre 20-21 haftaya kadar yükselebilir. Elbette, tavuğun bakıldığı şartlar ve beslenme koşulları da yumurta yapma süresi üzerinde etki sahibidir.

Organik ve suni ortam arasında basit bir kıyas yaparak, Pleymut tavuk ırkının organik koşullarda beslendiği takdirde, tavukların et ve yumurta noktasında verimlerinin yükseleceğinin altını kalın çizgilerle çizmek gerekir.

Pleymut Tavuk Özellikleri

Pleymut tavuk özellikleri kapsamımda üzerinde durulması gereken ilk nokta; Pleymutların, hastalık ya da rüzgar gibi çevresel etkenlere karşı gösterdiği dirençtir.

Pleymut tavukların özelliklerini sıralamak istersek;

  • Uysal bir yapıya sahip olmaları ve kümese çabuk uyum sağlamaları.
  • 110-130 gr. dolaylarında yem tüketmeleri.
  • Yumurtalarının 70-85 gr. arasında değişen bir ağırlığa sahip olması.
  • Et tavuğu ya da yumurta tavuğu olarak kullanılabilmesi.

Görüldüğü üzere Pleymutlar birçok avantaja sahip olduğu gibi, fazla yem tüketimi gibi bir dezavantajları da vardır. Dolayısıyla, Pleymut tavuk ırkının,et tavuğu olarak kullanılmaya daha yatkın olduğu söylenebilir.

Birçok kez ifade edildiği gibi et tavuğu olarak beslenebilen Pleymut tavuklarının ağırlığı, 3-4 kg. arasında değişkenlik gösterir. Özellikle ıslak ekmek ile takviye edilen tavukların ağırlığı üst sınır olan 4 kg.’ a yaklaştığından dolayı, bu etkeni besiciler göz ardı etmemeli ve uygulamalıdır.

Pleymut Tavuk Yumurta Verimi

“1 yaşını tamamlamış ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Pleymut tavukları, yıllık ortalama 215 -245 bandında yumurta üretme kapasitesine sahiptir. Elbette, burada belirtilen yıllık yumurta sayıları optimum koşullar için geçerli olup, besicinin gösterdiği özene de bağlıdır.”

Dolayısıyla, Pleymut tavuk yumurta verimi noktasında varılabilecek en genel yargı; uygun kümes koşullarında beslenen, özellikle tüy dönemlerinde takviye gıdalar ile desteklenen ve aşı gibi gerekli medikal önlemlerin alındığı tavuklarda, yumurta veriminin üst sınıra yaklaşacağı olur.

Paylaş