Denizli ve Muğla illeri çevresinde yetiştirilen yerli bir yumurtacı-et ırkı olup horozları uzun ötmesi ile tanınmaktadırlar. Cinsel olgunluğa geç erişirler. Nemli yerlere götürülen Denizli horozlarının damızlık değerlerinin azaldığı ve ötüşlerinin kısaldığı bilinmektedir. Ortalama canlı ağırlıkları horozlarda 3.5-4.0 tavuklarda 2.7-3.2 kg’dır.

Yıllık yumurta verimleri 80-100 kadardır. Denizli ırkının çeşitli tüy rengine sahip olan “demir kırı, pamuk kırı, pekmez kefi, şarabi ve siyah” olmak üzere 5 varyetesi vardır. Bütün varyetelerinde müşterek olan özellikler balta ibik, beyaz kulakçık, siyah gagalı, koyu gri bacak renginde olmalarıdır.

Ayrıca Denizli ırkının en belirgin özelliği gözlerin etrafında siyah renkli bir halkanın bulunmasıdır ki buna SÜRMELİ denilmektedir. Derisi, kulakçıkları ve yumurta kabuk renkleri beyazdır.

Ülkemizdeki tavuk ırklarındanen saf olanı Denizli ırkıdır.Katiyetle bilinmemekle beraber bu ırkın Leghorn ve Elberfeld ırklarıyla çiftleşmesinden meydana geldiği zannedilmektedir.

Horozların balta ibikli olması, dört tane parmağı bulunması ve hava değişimine dayanıklı olması bu iki ırkın başlıca özelliğidir.Bu ırk en ziyade horozlarının uzun ve kalın seslerinden ötürü şöhret yapmıştır.

Gözleri sürmeli siyahtır.Tavuklarının cüsseleri, öbür yerli tavuklardan üçte bir iridir.

Renkleri beyaz, kırmızı, siyah ve çilli olmak üzere dörttür.Eti iyidir.Piliçleri iyi bakılırsa erken yetişir.

Yılda, 60-70 gram ağırlığında 150-160 yumurta verir.

Horozlar 3,5-4 kg; tavuklar 2,5-3,3 kg arasında değişirler.Horozlar 6-7 ay arasında ötmeye başlar 11-12 aya kadar gelişimleri devam eder.Tavuklar da 6-7 ay arasında yumurta atmaya başlar 8.aydan sonra bir düzene girer.

Mevsim ve bakım şartlarına bağlı olarak bir yıla kadar düzenli olarak yumurtlarlar.Denizli ırkı ; biraz insandan uzak durur, pek fazla yanaşmaz.Horozları kümesin dışından gelen horozlara pek müsamaha göstermez.Atik, hızlı; ibikleri olmazsa sert dövüşebilecek horozlardır denizliler.

Paylaş