Cornish (Indian Game) İngilizlerin etlik Hint ırkı

Indian Game türü İngiltere’nin Corwall yöresinde oluşturulmuş. Dünyada en çok Cornish adıyla bilinir.

Game İngilizcede yemek amacıyla avlanan av kuşlarına ve yemek için kümeslerde beslenen kuş türlerine denir. Oyun anlamı da var, o başka. Indian Hintli demek, Hindistan’a ait demek. Sonuçta Indian game = Hint tavuğu demektir. Fakat bildiğimiz manada değil. İngilizler yeni oluşturdukları türün temellerinde çeşitli Hint tavukları olduğundan dolayı bu ismi uygun görmüş. Ayrıca onlar Hint türlerine bizim gibi Hint tavuğu filan demez. Asil derler. Yani İngilizcede Asil bize göre Hint tavuğu demektir. Indian Game ise bize göre çeşitli Hint (Asil) türlerinin karma bir türüdür.

Indian Game türü İngiltere’nin Corwall yöresinde oluşturulmuş. Bu yüzden dünyada en çok Cornish adıyla bilinir. Cornish demek Cornwall yöresine ait demektir.

1800’lü yılların ilk yarısında İngiltere’de horoz dövüşü meraklıları kendi özel dövüş horozları ile Asya’dan (özellikle Hindistan’dan) yeni getirdikleri türleri birleştirip çevik, güçlü, dayanıklı dövüş türleri elde etmeye çalışmışlar. Hindistan’dan getirdikleri Reza Asil ve Malay gibi türleri de bu iş için melezlemelerde kullanınca sonuçta ortaya çıkan şey çok kaslı, yoğun etli özellikte türler olmuş. Yani tesadüf eseri günümüzün etlik tavuk endüstrisinin temelini atmışlar.

Soldaki Reza Asil, sağdaki Malay.

Bu iki türü ve ‘Old English’ türlerini çiftleştirerek daha iyi dövüş horozları elde etmek istemişler.

1800’lü yılların ortalarına doğru Indian game adı verilen ve aynı zamanda Cornish Game de denen tür ortaya çıkmış.
Reza Asil, Asil türleri arasında biraz ufak tefek, Malay ise devasa boyutlardadır. Bunlara ilaveten İngilizlerin millîleşmiş olan “Old English Game” türleri özel çalışmalarla titizlikle melezleştiriliyor ve elde edilen tavuklardan birkaçı şu tipler:

Üsttekilere “Jubilee” denmektedir.

İngilizlerin orijinal “Indian Game” (Hint) tavuklarının günümüzde sayıları çok az olsa da başlıca “Cornish Game” ve “Jubilee Cornish Game” olmak üzere iki türü mevcuttur. 

Indian Game (Cornish Game) tavuk ve horoz, orijinal büyüktür.

Cornish Jubilee Game (Jubilee Indian Game)

Jubilee Indian Game – Niçin bu ismi almış, hikâyesi: Bir genetik bilimcisi olan “Henry Hunt of Gloucestershire” Kraliçe Viktoria’nın 60. kraliçelik yıldönümü anısına bu tavuğu üretmiş. Kraliyet ailesinde 60. kral veya kraliçelik yıldönümüne “Diamond Jubilee” deniyormuş.

Dünyada hemen her konuda öncü olan bir milletin böyle özelliklerini görmek şaşırtıcı olmuyor. Yüz yıl önce bile, sadece bir çiçeğin meraklılarının dahi bir araya gelerek dernekler kurdukları bir toplum yapısı, derin bilgi ve araştırma kültürü., her konuda toplumsal dayanışma, birlik beraberlik..

Yeni etlik tavukların geliştirilmesinde..
Eskiden İngilizlerde tavuk meraklılarının yeni yeni türler oluşturmaları daha çevik, güçlü ve dayanıklı dövüş horozları elde etme yönündeydi. 150 yıl önce horoz dövüşleri yasaklandı. Böylece İngilizler tavukçulukta yumurta, etlik ve süs tavukçuluğuna yöneldiler.
Gerçi horoz dövüşü yasaklanmadan önce de lezzetli ve bol et verimli tavuklar üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Bu ise kitlesel ticaret için değil, sadece kral ve kraliçelerin gözlerine girmek için yapılıyordu.

1900’lü yılların ilk yarısında Cornish türü tavuklardan “daha iyi yemeklik et tavuğu” elde edilmesi çalışmalarına girişilmiş. Diğer tavuk türleriyle melezlemelere tabi tutularak hem lezzeti hem et verimi arttırılmaya çalışılmış. Meselâ Sussex ve Dorking türleri ile çiftleştirilerek harika yemeklik tavuk türleri elde edilmiş.

“Etlik tavuk endüstrisi ağırlıkla bu tavuk türüne dayanır. Süpermarketlerde satılan piliçler beyaz Cornish horozları ve beyaz Plymouth Rock tavuklarının melezleştirilmesinden üretilen hibritlerdir.”

Et verimi yüksek türlerin elde edilmesi ise çok uzun yılların çalışmalarıyla olabilmiştir. Günümüzde beyaz Cornish horozu ve beyaz Plymouth tavuğu çiftleştirilerek ticari etlik tür oluşturulur. Fakat her beyaz Cornish ile her beyaz Plymouth çiftleştirilmesinden aynı şekilde hibrit elde edilmez. Çünkü uzun yıllar boyunca her iki türün nesil hatları dikkatle takip edilerek en elverişli nesil hatları ortaya çıkarılmıştır. Bu beyaz, özel Cornish ve Plymouth türlerini nesillerini büyük firmalar ayrı ayrı devam ettirmektedir. Özenle saklanan korunan bu her iki türün üstlerinde et verimi daha yüksek hibritlerin olşuması için çalışmalar devam ediyor.

Cornish türünün özellikleri

Köpekler arasında buldog ne ise tavuk türleri arasında da Cornish odur derler.
Cornish’ler çok geniş göğüslü, iri yapılı, ağır, kaslı, sıkı etli olur. Tam tepeden bakıldığında bedenleri kalp şeklindedir. Ön geniş, arkaya doğru ince.. Bu özellik yumurta verimini en aza indirir. Tavuk ve horoz beden şekilleri aynıdır. İbik bezelye ibik.. Gülibik’in küçük şekli. Hint türlerinde en sık görülen ibik. Gaga altı ibikleri Cornish’lerde çok kısa olup dişilerde yok gibidir. Tüyleri sert ve cilde yapışıktır; böylece olduğundan fazla büyük görünmezler.
Agresif karakterde olmalarına rağmen sahiplerine kolay alışırlar. Diğer Hint türleri gibi bunlar da aşırı geçimsiz hayvanlardır.
Yumurta verimleri vasatın altındadır.
Bir iki şeye dikkat edilirse kolayca gurk olurlar. Civcivlere çok iyi annelik ederler.
Fazla oburdurlar. Ne verseniz yerler. Civcivlerin gelişimi Cornish Rock hibritlerinin aksine yavaştır.

Başlıca iki çeşidi: Cornish Game ve Jubilee Cornish Game.

1- Cornish Game koyu renkli, siyaha yakın koyu kızıl kestane renginde olup horozlarda siyah tonlar fazla ağırlıklı ve tüyleri koyu yeşil parıldar. Dişilerinde kahverengi tonlar biraz fazladır. Horozlar 3,5 – 5 kilo arasında, tavuklar 2,7 – 4 kilo arasında değişir. Bu türün ayrıca beyaz ve beyaz / kırmızı kırçıllı iki alt çeşidi var.

2- Jubilee Cornish Game daha hafiftir. Daha az etlidir. Rengi genellikle beyaz ve açık buğday rengi üstüne sırtlarda ve kanat uzun tüyleri uçlarında kestane rengi serpintili.

Cornish yetiştirme ortamı: Yetiştirirken çok hareketli, yabani, ürkek olmalarına ve kesinlikle tünekte uyumalarına dikkat edilmelidir. Yoksa bacak sorunları başgösterir. İki bacak arası karın bölgesinden göğüse kadar fazla kas olması bacaklar arası mesafeyi arttırır. Yetiştirmede ihmaller ve kusurlar kütürüm kalmalarına sebep olur. İngiltere’de Cornish’ler uzun ömürlü olarak en iyi açıkta yetiştiriliyor. Çevreden yiyecek bulmada ligorinler kadar becerekli olmaları açıkta yetiştirilmede çok az yem verme imkânı sunuyor. Zaten küçük bahçelerde yetiştirilmeye hiç uygun değildirler. Fazlaca geniş arazide gezinip araştırıp durmaları şart. Ayrıca dar alanlarda horozların dölleme, tavukların döl tutma özellikleri çok büyük bir düşüş gösterir. Kışın aşırı soğuk karasal iklimli yerlere pek uygun değildirler çünkü tüylerinin soğuktan koruyucu özelliği pek yoktur.

Üreme zorluğu: Bacaklar kısa olup bir de dar alanlarda hareketsiz, hantal alıştırılırsa çiftleşemezler, çiftleşseler bile döl aktarımı çok zor olur, hatta hiç olamaz.

İsimlendirme: 1893 yılında APA (Amerikan kümes hayvanları kurumu)nun kusursuzluk standartları kuralına göre koyu renkli ilk orijinal türü tescillenip Indiam Game olarak kayda geçirilmiş. 1898 yılında Beyaz Indian Game çeşidi ayrıca tescil edilmiş kabul edilmiş. 1905 yılında APA isim değişikliği yapılmış: Cornish Indian Game ve Beyaz Cornish Indian Game… Daha sonra ise ‘game’ kelimesinin horoz dövüşçülüğü ile ilgili olarak türlerde kullanıldığı düşünülerek 1910 yılında APA yeniden adlandırma yapmış, Cornish olarak değiştirmiş. Yani hem Indian hem Game gkelimeleri tür adından kaldırılmış. Sınıfını doğulu türlerden İngiliz türlerine çevirmişler. Çünkü Indian kelimesi Hindistan ili ilgiliydi. Bu ise her ne kadar ağırlıklı Hint özellikleri taşıyorsa da İngiltere’de türetilmiş apayrı bir türdü.

APA tarafından tescil tarihleri:
Koyu renkli, siyaha yakın renkte olanı 1893..
Beyaz: 1898
Beyaz / kırmızı kırçıllı: 1909..
Buff (deve tüyü rengi) 1938.
Siyah: Özellikleri eksik bulundu kabul edilmedi.

Tüm çeşitlerinin bamtamları ayrıca var. Bantamların ağırlıkları ortalama olarak tavuklarda 1,5 kilo, horozlarda 2 kilo kadar olur.

Kaynak:http://tavuk.devletli.com/cornish-indian-game-ingilizlerin-etlik-hint-turu