KONU :Kurban bayramı öncesi alınan  tedbirler ile ilgili bilgi edinme talebi

İSTANBUL     VALİLİĞİ’NE;
İLGİ :   (a)  4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
(b)  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
(c)   Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair
Yönetmelik (Resmi Gazete Yayın Tarih ve Sayısı: 18.08.2002/24850)

2004 yılı ve daha önceki yıllarda İstanbul ili sınırları dahilinde Kurban Bayramı nedeniyle oluşan ilkel ve istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Oluşan bu görüntüler gerek sağlık ve hijyen açısından gerekse toplu kesim yerlerinin sağlanmamasındaki özenin gösterilmemesi nedeni ve gerekse ilgili makamlarca bu konuda yeterli tedbirlerin kağıt üzerinde alınmış olması nedeniyle çok vahim görüntülerle karşılaşılmış, kesimler zaman zaman çocukların ve hatta diğer kesimi yapılacak hayvanların gözü önünde yapılmış, halkımızın büyük bir kesimi bu görüntülere bizzat şahit olmuştur.

Bu durum gerek görsel gerekse yazılı basına da her yıl konu olmakta özellikle TEM otobanı kenarı, varoş semtler ve çöplükler adeta bir piknik alanına dönüşmüştür. Geçtiğimiz bayramda valilikçe bir önlem alınmadığı, kurulması gereken koruma kurulunun fiili olarak çalışmadığı ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının 12-13-14 maddelerinin hiçbir şekilde uygulanmadığı, aksi yönde davrananlar için cezai yaptırımların etkisiz kaldığı , cezai uygulayacak görevlilerin o gün görevlerini layıkıyla yapmadıkları , uygulamanın kurban kesimi yapacak vatandaşların merhametine ve vicdanına kaldığı, bu nedenle bu görüntülerin oluştuğu tesbit edilmiştir.

5199 sayılı yasaya uymayanlar hakkında yine aynı yasanın 25vd eden maddeleri uyarınca yaptırımların da konunun düzenlenmesi açısından uygulanmadığı görülmüş, ilgili birimler başta zabıta ve polis olmak üzere icra yeteneğini o günün getirmiş olduğu yoğunluk ve kargaşa nedeniyle ya da yasayı tam olarak bilmediklerinden kullanamamıştır.

Öte yandan, çok güzel bir çözüm olarak oluşturulan, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde son derece modern sistemle kurulmuş “şok” yöntemi ile ve toplumun gözü önünde yapılmayan uygarca ve tamamen İslami kurallara göre yapılan kesimler ise maalesef sadece konuyu bilen çok az vatandaşımız tarafından yerine getirilmiş ve maalesef bu kesim yeri de vatandaşların yoğun talebine yanıt verememiş, burada sırada bekleyen vatandaşlarımız ise adeta buraya geldiklerine pişman olmuş, yine kazanan bildiği gibi cadde ortasında kesim yapan vatandaş olmuştur.

Sayın Valiliğinizce önümüzdeki yıllardan itibaren Kurban Bayramı’nın daha uygar şekilde kutlanabilmesi ve Avrupa Birliği’ne girme aşamasında bulunan ülkemizde bu tipten oldukça ilkel, 21. yy’a yakışmayan ve hatta Türk örf ve ananeleri ile asla bağdaşmayan görüntülere fırsat verilmemesi için kurulunuzdan ne gibi önlemlerin ve yaptırımların alınacağının İstanbul Barosu Çevre ve Kentleşme Hukuku Hayvan Hakları Çalışma Grubuna  , 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu gereği en kısa zamanda tarafımıza ivedilikle net bir yanıt verilmesini  , ayrıca en azından bu kurban bayramından başlayarak  insani ve vicdani ölçüler içinde gereken tüm tedbirleri de alınması hususunu saygılarımızla arz ederiz.

Paylaş