Detaylı olarak üzerinde düzeltmeleri ve eklemeleri de yapılmış kapsamlı sorularla dolu bilgi edinme dilekçesi örneği

Sayı, tarih…18.04.2005…………

Konu… Deney Hayvanları hk.

.                                     Prof.Dr. ….

Dicle Üniversitesi Rektörü

Üniversiteniz bünyesinde bulunan  Veteriner Fakültesi Cerrahi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Seçkin Gündüz tarafından sürekli olarak hayvan barınağından DENEY için köpek alınmaktadır.

Ayrıca, sokakta hayvan severler tarafından yaralı olarak bulunmuş olan bir köpek de tedavi edilmek üzere Prof.Dr. Seçkin Gündüz’e teslim edildikten sonra, deneyde kullanılmış ve HAYVAN YOK EDİLMİŞTİR. Şimdiye değin HAYVANIN AKİBETİ konusunda yapılan tüm yazılı ve sözlü müracaatlara HİÇ BİR CEVAP verilmemiştir.

Bu durumda, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince aşağıdaki sorulara belgeli ve açık cevaplar verilmesini istiyoruz:

l. Son bir yıl içinde hayvan barınağından veteriner fakültesine KAÇ ADET köpek verilmiştir ve bu köpekler üzerinde deney yapılmasına dair ETİK KURUL un yazılı belgesi var mıdır?

2. Bu köpekler üzerinde hangi BİLİMSEL deneyler yapılmıştır ve bunlara ait yazılı raporlar var mıdır?

3. Deney sonrası bu köpekler ne yapılmıştır, kaç tanesi ölmüş kaç tanesi yaşamaktadır ve yaşayanlar nerede bulunmaktadır?

4. Köpekler üzerinde yapılan deneylerin LABORATUVAR koşullarında yapılmayacağı belirlendikten sonra mı CANLI KÖPEK deneyine karar verilmiştir?

5. Yaralı köpek üzerinde DENEY YAPILMIŞ MIDIR?

6. Bu hayvan şu anda nerededir?

7. Üniversiteniz bünyesinde bulunan DÜSAM ın hangi koşullar altında çalıştığı, bir gönüllü kuruluş tarafından ziyaret edilmesine müsaade edilip edilmediği ve ETİK KURUL üyelerinin isimleri ve DENEYE müsaade eden etik kurul karalarının

Tarafımıza bildirilmesini bekliyoruz.

Ayrıca bu müracaatımıza 3071 sayılı yasa gereği en kısa zamanda CEVAP verilmesi hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz eder

( YASAYA GÖRE GEREKLİ OLMAASA DA İSİM YANINA TC VATANDAŞLIK NOSUNU EKLEMEK FAYDALI OLACAKTIR.  )

(Başvuru usulü

MADDE 6.- Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.  ) BU BÖLÜMÜ BİLGİ OLSUN DİYE YAZDIM. DİLEKÇENİZİ VERİRKEN BU BÖLÜMÜ SİLİNİZ.

 

Paylaş