Sayın

……… BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,

5199 sayılı HAYVANLARI KORUMA YASASI gereği sahipli ya da sahipsiz hayvanların korunması aynı zamanda belediyelerin , valiliklerin görevi dahilindedir.

Aşağıda adresini bildireceğim apartmanda sahipli bir köpek bir balkonda 24 saat bağlı olarak tutulmakta , tüm doğa koşullarına aç ve susuz olarak  aylardır direnmektedir.

Takdir edersiniz ki geçtiğimiz yaz ayları ve içinde bulunduğumuz aylar yılın en sıcak aylarıdır ve bahsi geçen köepk büyük bir dram yaşamaktadır.

Sahiplerine kişisel olarak bugüne kadar ulaşamamış bulunuyorum.

Son çare olarak yasanın uygulayıcısı olarak durumu tarafınıza bildiriyor ve gereğinin yapılarak sahiplerinin uyarılmasını gerekirse hayvanın bakımı yapılmadığından ve uzun süre dışkısını ve çişini aynı bölgeye yaptığından bunun hem hayvanın kendisine zarar verdiği hem de çevreyi kirlettiğinden dolayı kendilerine gerekirse ceza kesilmesini talep ediyorum.

Ancak bu yaptırımın 5199 sayılı yasa gereği ve uluslararası sözleşmeler gereği hayvanın sahiplerinden alınarak en yakın barınağa hapsedilmesi şeklinde uygulanması şeklinde değil fakat ev hayvanlarının korunmasına dair şekilde ve sahiplerinin uyarılması ve hayvana iyi bakılması şeklinde ifa edilmesi gerektiğini de bir hayvansever ve doğadostu olarak hatırlatmak istiyorum.

Bahse geçen yerin adresi ……………..şeklindedir.

Mülki idareler sadece protokol ve temsil görevlerinin yerine getirildiği MAKAMLAR değildir. Doğanın tüm UNSURLARININ ayırım yapılmadan korunması ve geliştirilmesi de başta makamınız olmak üzere MÜLKİ İDARELERİN başlıca görevleri arasındadır.

Bu fiil, 24.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, B.050.ÖKM.0000011-12/410 26.02.2003 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi, B 18 0 DMP 0 0305013/20211 sayı ve 11.09.2003 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı genelgesine göre doğrudan hayvana  el koyma yetkisine sahipsiniz. aksi takdirde TCK md257 ye göre yasaları uygulamamaktan dolayı yetkiniz olduğu halde zor durumda olan hayvana el koymamaktan dolayı görev ihmali sorumluluğunuz bulunudğunu  anımsatmak isteriz.

Ayrıca 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası gereği aşağıdaki yapılan işlemlerden dolayı tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz

 
Dağıtım:

ISTANBUL VALİLİĞİ İL HAYVAN KORUMA KURULU

ISTANBUL ORMAN SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Paylaş