Konu : Petshopların denetime alınması , barınaklardan gönüllülerin içeri alınmasının engellenmesi ,

itlafların durdurulması

ISTANBUL ,06/06/2008

Sayın VEYSEL  EROĞLU
Çevre ve Orman Bakanı

 

Bilindiği üzere ülkemizde hayvan  ticaretini yapan kimi küçük ve hatta büyük çaplı işletmeler 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna , 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası yasasına ve 2872 sayılı Çevre Kanunu umursamadan bu hayvanları hem fiziki olarak yetersiz kafeslerde , hem de hijyen ortamları sağlanmadan kapalı  ortamlarda adeta “yaşamaya mahkum canlılar” olarak görerek satışları körüklemekteler ve bu işte de maalesef kaçak ithalatın kontrol alınamaması neticesinde benzer hastalıklarından da çıkması pek muhtemel olmaktadır.

Oysa kuş gribi ya da benzeri , hatta bugün bile adını bilmediğimiz bu  hastalıkların çıkmadan önlenmesi için önleyici kolluğun çok önceden gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Fakat bu önlem kesinlikle bu işte hiçbir günahı olmayan dili olmayan , seslerini bile çıkaramayan bu “ canların” kesinlikle itlaf edilmesi , diri diri yakılması , yer altı sularına bile karışacak zehirler  ile  zehirlenmesi gibi yöntemler olmamalıdır. Bu itlaf şeklinin adeta tüm bakanlığa , stklara hatta doğaya ve tanrıya meydan okuyarak savaş açmasıdır.

3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası yasası ise maalesef hep itlaf durumunda ilgili idarelerin aklına gelmektedir. Oysa bu yasanın 22.01.2004 yılında yapılan 5074 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle ,

MADDE 32/A.- Hayvancılık işletmelerinin kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliği yönünden; ilgili mevzuat kapsamında her türlü izin ve ruhsatlarının verilmesi ile bu işletmelerin kontrol ve denetimleri Bakanlıkça yapılır. Kamu sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine uygun olmayan işletmelere eksikliklerini düzeltmeleri için süre verilerek uyarılır. Gerekli tedbirleri almayanlar faaliyetten men edilirler.

Hükmü konulmuştur.
Yani hijyen koşulu sağlayamayan , tüm pet shopların faaliyetlerinin en azından insan sağlığı açısından denetimlerinin sıklaştırılması hatta kapatılması gerekir.
“Pet shop” ya da benzeri yerlerde satılan kedi-köpek gibi canlıların kaçak ithalatının önünü kesilmediği sürece bu ve adını bilmediğimiz daha birçok hastalık daha çok ortalığa çıkacaktır. Sonradan alınan arabesk tedbirler maalesef ise bu hayvanların vahşi bir şekilde öldürülmesi şeklinde olacaktır.

Aynı şekilde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanların ticareti
MADDE 10. – Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur.

ilgili hükmü getirmiştir.

Bu bağlamda, acilen tüm yurttaki PET SHOP ların denetimden geçirilmesi,  yurt dışından yasal veya kaçak yollardan yapılan KUŞ, EGZOTİK HAYVANLAR, KEDİ ve KÖPEK gibi hayvan İTHALATININ çok ciddi biçimde kontrol edilerek İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAKLANMASI en azından ciddi olarak sınırlandırılması  gerekmektedir. Avrupa’da bir çok ülkede petshop denilen yerler kapatılmış , insanların hayvan edinme ihtiyaçları mümkün olduğu mertebe hayvan bakımevlerinden sahiplendirme usulü ile sağlanmaktadır.

Öte yandan petshoplar sınırlandırılmadığı , internet üzerinden hayvanların çiftleştirilmeleri konusuna yönelik siteler denetlenmediği , kısaca bu hayvanlara “mal” olarak bakılmaya devam edildiği sürece son zamanlarda ne Antalya’da , Denizli’de , Bodrum’da , Cide’de yaşanan tüm bakanlık genelgelerine ve müsteşarlığınızın talimatlarına aykırı devam eden itlaflar son bulmayacaktır. Özetle bu ülkede  hayvanların üretimine , çoğaltılmasına izin vardır ama ölümleri ya barınak denilen ve gönüllülerin içeri bile alınmadığı ölüm kamplarında ya da taşeron firmaların da alet edildiği büyük rantın döndüğü kuduz bahanesi ile can çekiştirilerek öldürülmesi şeklinde gerçekleştirilmekte ve kamuoyunda derin infial yaratmaktadır. Valilikler ve belediyeler birbirlerine yanlış bilgi vermekte sayın bakanlığınızın talimatlarını nasıl olsa denetim yok rahatlığı ile dinlememekte , bu  konuda çalışan tüm stklara , gönüllülere savaş açıp medya önüne onları sürmektedirler. Oysa idari makamlarla işbirliği gerçekleştirilen bir çok şehirde ( Adana – Giresun – Diyarbakır vs  ) sokak hayvalarının sorununu çözülmüştür

Bu konuda tarafınızca alınacak önlemlerin 4982 sayılı bilgi edinme yasası gereği, tarafımıza ve kamuoyuna açıklanması, yurt çapında yapılacak olan PETSHOP denetimlerinin ve bu işyerlerinin satış ve üretim konusundaki çalışmalarının YENİDEN DÜZENLENMESİ hatta bakanlığınız yetkisi çerçevesinde bir daha bu tipten olaylarla karşılaşmamak için SORUŞTURMA açılması hususunu emir ve müsaadelerinize saygılarımızla sunarız.

Paylaş