Konu : Haytap ‘’Beni Terk Etme’’ Kısa Filminin Televizyonlarda yayınlanması Hak.
RTÜK Başkanlığına,
Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, Türkiye’de doğanın, çevrenin ve hayvanların haklarının korunması için aynı görüş birliğinde olan 17 dernek ve 80 temsilcisi ile çalışmalarına devam eden, Türkiye’nin ilk ve tek federasyondur.

Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında televizyonlarda yayınlanmak üzere kısa filmler hazırlanmıştır.

Bu bağlamda;

5199 saylı yasa DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Eğitici yayınlar

MADDE 20. – Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20’sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.

5199 sayılı yasanın yukarıdaki ilgili maddesi gereği, televizyonların bu tür filmleri yayınlamalarını hükme bağlamıştır.

Sayın başbakanımızla yaptığımız görüşmede de bu konuya çok olumlu yaklaşmışlar ve bir an önce filmlerimizi RTÜK’E yollamamızı, 0/02/2011 tarihinde yaptığımız Dolmabahçe toplantısında federasyonumuza da bildirilmiştir.

Tüm ulusal kanallara ve yerel kanallara özellikle prime time dönemlerinde yayınlanması için filmimizi  tv’lerde sürekli yayınlanacak MPEG 2 formatında yolluyoruz.
Haytap’ın söz konusu olan kısa filmi profesyonel  ajanslara, ulusal  televizyon kanallarında yayınlabilecek formtlarda hazırlatılmıştır.

Sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısının artışındaki en önemli  etkenlerden birisi, sahiplenilip daha sonra sokaklara terk edilen hayvanların kontrolsüz üremesidir.

Tensiplerinize sunduğumuz,‘’ Beni Terk Etme’’ ilk kısa filmimiz ailelere, topluma sahiplenilen hayvanların terk edilmemesi için mesajlar vermektedir.

Ayrıca şiddetin 12 yaşa kadar indiği günümüzde, topluma sevgi, merhamet ve sorumluluk duygularını aşılayan bu tür kısa filmler aynı zamanda şiddeti engelleyici ve azaltıcı mesajlar içermektedir.
Gerek yasa gereği, gerekse toplumsal yapıya katkı açısından Haytap’ın  ‘’Beni Terk Etme’’ kısa filminin, ulusal televizyonlarda Prime time olarak yayınlanması hususunu RTUK Başkanlığı olarak emir ve müsaadelerinize arz ederiz.

Konuyla ilgili bilgi ve görüşlerinizi bekliyoruz.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Yönetim Kurulu


 

Paylaş