Valilik Makamına,
Kurban bayramında her yıl vicdan taşıyan herkesi ve tüm samimi müslümanları üzen görüntüler  oluşmaktadır. Hayvanlar, “bacaklarından vinçlerle asılmakta, kaçmasınlar diye bacaklarından bıçaklanmakta, uygun  koşullarda taşınmadıkları için kaçan hayvanlar ise taşlarla sopalarla dövülerek durdurulmaya çalışılmakta, uygun olmayan yerlerde acemi kasaplar tarafından adeta işkence eder gibi kesilmektedirler.”
İbadet, zavallı hayvanlara işkenceye dönüşmekte, adeta zulüm uygulanmaktadır.
1. Toplum vicdanını da rahatsız eden bu tür vahşi görüntülerin önlenmesi için, ilgili tüm kurumların ciddi biçimde önlem almasını, denetimlerin göstermelik olarak değil, gerçekten zulmü önlemeye yönelik olmasını, böyle
kötü muamelelerde ağır cezalar verileceğinin gazete ve TV ler ile topluma duyurulmasını talep ediyoruz.
2. Ayrıca, müftülüklerce camilerde vaazlerde bu konuya yer vermesini, belediyelerin de vatandaşa bayram öncesi ikazda bulunmasını talep ediyoruz..
3. Orman Su İşleri Müdürlüğünün de hayvan hakları ihllalleri çerçevesinde bayramda denetim yapmasını talep ediyoruz.
4. Orman Su İşleri Müdürlüğünün, bu tür vahşet görüntüleri için gazete ve TV lerde çıkan haberleri ihbar kabul ederek sorumluları bulup ceza kesilmesi işlemini bizlerin müracaatına gerek kalmadan yapmasını talep ediyoruz.
Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
İsim, TC Kimlik.
Dağıtım: TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına, Orman Su İşleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına, Belediye Başkanlığına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, Kaymakamlıklara, Orman Su İşleri Müdürlüklerine, Müftüklere, Basın Kuruluşlarına

Paylaş