Diğer Adları: Pytilia Meba, Yeşil Kanatlı Pytilia
Ortalama Boy: 12.5 cm
Ortalama Ömür: 6 yıl
Cinsiyet: Dişilerin başı tamamen gridir.
Üreme: Kuluçka 12 gün sürer, tüylenme 21 gün sonra olur.
Genç Kuşlar: Arkaları ve kuyrukları kırmızıya oranla turuncu renklidir.
Ayırt Edici Özellikleri: Gaga:Diğer mumgalardan güçlü olan gagalarını, karınca yuvalarını açmak ve çıkan böcekleri yemek için kullanır. Erkek Tüyleri: Melba ispinozu erkekleri kırmızı başları ile hemen farkedilirler. Yerlerini paylaştıkları benzer işaretli kuşlara karşı belirgin saldırgınlıkları olabilir.Dişi Tüyleri: Dişilerin tüm renkleri daha mattır, çiftleri ayırmayı kolaylaştırır. Yanlar: Melba ispinozunu bir çok de—gıs—ik türü tespit edilmiştir. Yanlardaki çizgiler türler arasında de—gıs—ir.Ayaklar: şaşırtıcı olarak ayakların rengi gagadan daha donuktur.
Temel Özellikleri
Pytilialar, mumgagaları birbirinden ayıran dört gruptan birini oluşturur. Biri de Melba ispinozudur. Pytilialar beden olarak Estrildidlere göre biraz daha büyüktür. Tüm Pytilialar dikkatli bir şekilde iklime alıştırılmalıdır. Seher ispinozları (P. Phonenicoptera) bu grubun diğer meşhur ispinozlarındandır ve benzer bakıma ihtiyaç duyar.

Beslenme ve Barınma
Melba ispinozu yabancı ispinoz yemi karışımını uygun bir canlı bir gıda ile kuvvetlendirerek vermenizi öneririz. Üremeye başlandığında daha büyük miktarda canlı gıdaya ihtiyaç duyacaktır. Yoğun bir şekilde ekili bir kuş odası, yugun olur. En iyisi kendi başlarına barındırılmasıdır. Özellikle üreme sırasında diğer kuşlara karşı çok saldırgan olur.

Üreme
Çiftler kendi kendilerine yuvalamayı, folluğa tercih eder. Yuvalarına şimşir gibi bodur çalılara yapar ve kurumuş otları yuva yapmak için tercih ederken içini de tüylerle doldurur. Çiftler yaz ayları boyunca iki veya üç kere yuvalar. Yavrular bir kez kendi başlarına beslenmeye başladığında yuvadan alınız, çünkü ebebeynler tekrar yuvalamak isteyebilir.

Paylaş