Diğer Adları: Serinus Mozambicus
Ortalama Boy: 12.5 cm
Ortalama Ömür: 12 yıl
Cinsiyet: Dişiler erkeklerden daha mattır, boğazlarındaki siyahımsı noktalar bant oluşturur.
Üreme: Kuluçka 14 gün sürer, tüylenme 14 gün sonra olur.
Genç Kuşlar: Dişiler gibi, daha fazla çizgilenme vardır.
Ayırt Edici Özellikleri: Baş:Erkeklerin yüzünde parlak sarı yamalar vardır, dişiler daha donuktur ve boğazlarında siyahımsı noktalar vardır.
Temel Özellikleri

Bu kuş, oldukça yetenekli bir şarkıcıdır. Evcileştirilmiş kanaryalarının vahşi ataları ile ilgisi ve benzer ihtiyaçları vardır. Bu ispinoz, Sahra’nın güneyinde itibaren Afrika’nın geniş bir bölgesinde görülür. Bölgesel çeşitlilik gösterir.Bu çeşitlerden daha fazla tesadüf edebileceğimiz daha büyük St. Helena tohum yiyicisi veya dev yeşil şarkıcı ispinozudur (S Falviventris). Bazen bu Afrika’lı tohum yiyiciler hiç ilgisiz olan yeni dünya soylarından Sporophila ile karıştırılır. Yeni dünya tohum yiyicisi çok enli gagasından ayırt edilebilir.

Beslenme ve Barınma
Bu ispinozu karışık kanarya yemi ilave edilmiş sade kanarya yemi ile besleyin. İklime alıştırıldıklarında kuvvetli olurlar. Değişken iklimli bölgelerse kış boyunca içeride tutmayı tercih edebilirsiniz.

Üreme
Dişiler kanarya follukları verin. Çiftlere her gün kanarya yemleri verin ve sonra küçük canlı gıdaları yavrular kuluçka vaktine gelmeden önce ve büyüme periyodu boyuca tüyleninceye kadar temin edin.

Erkekler birarada tutulduklarında birbirlerine karşı saldırgan olabilirler, fakat tek bir çifti güvenle diğer mumgagaların ardaşlığı eşliğinde barındırabilirsiniz.

Çeşitler
Gri şarkıcı ispinozu ( S: Leucopygius) yeşil şarkıcılardan dha donuktur, fakat benzer bakım ister.

 

Paylaş