Belçika Atı

Bu atların, tepeden tırnağa zırhlı ve silahlı bir adamı taşıyabilecek kadar güçlü ve ağır olan orta çağ savaş atlarının soyundan geldiği söylenir. En iyi atlarının cidago yüksekliği 170 santimetreden fazladır. Ağırlığı 1 ton dolayında olan bu at 5 tonluk bir yükü çekebilir. Bu dev yapısına ve kuvvetine karşılık çok yumuşak huylu bir ırkdır. Genelde hepsinin bacaklarında kır sekiler vardır. Günümüzde hemen hemen her modern yük çekme atının genetik materyalini sağlamışlardır.

Özellikleri

Endüstri ve Tarımda kullanışlılığı fark edildiğinde, yük çekme işinde daha büyük hayvanlar yetiştirmek için Belçika’ dan Avrupa’ nın birçok yerine aygırlar ihraç edildi. Belçika’ ya ithal edilmesi gerekmiyordu çünkü ‘ana damar’ oydu. ‘Büyük atın’ bu ana yurduna kalan, hangi adla olursa olsun, hali hazırda elinde olan bu genetik materyali rafine etmek ve düzeltmekti. Belçika Hükümeti bu konuda önemli bir rol oynamıştır. Bu at için uluslararası bir sergi platformu görevi gören, Brüksel’ deki büyükUlusal Şov’ da toplanan yerel şovlar sistemi kuruldu. Ödüller oldukça yüksekti. Halkın hizmetinde ki aygırlar içinde araştırma komiteleri kuruldu. Sonuç olarak, belirlenmiş at tipinde çok ciddi bir gelişme göstermişti. Belçika’ nın yük çekme atları ulusal miras ve figüratif olarak bir hazine olarak değerlendirilmektedir. Örneğin,1897′ de Belçika, hükümet ahırlarında kullanılmak üzere Rusya, İtalya, Almanya, Fransa ve eski Avusturya – Macaristan İmparatorluğuna aygırlar ihraç etti. Atların yetiştirilme amacıyla Belçika dışına çıkarılması, büyük miktarlardaydı ve yetiştiricileri için finansal açıdan uzun yıllar kazanç getirerek ödüllendirici oldu.

Ayırt Edici Özelllikleri

Genelde 4 Ayakta Kır sekiler, Güçlü kaslar, İri kemikler

Irkın Yatkın Olduğu Hastalıklar

  • Bilinmiyor

Irkın Kan Hattı

  • Clydesdale
  • Shire
  • Suffolk Punch
Paylaş