Konu: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa aykırı olarak sahipli ve sahipsiz hayvanlara Belediye Zabıta görevilerinin müdahalesi için soruşturma açılması hakkında.

Valilik Makamına (İlçede ise Kaymakamlık Makamına)

Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların yaşam haklarına ilişkim hükümleri içeren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulaması, Çevre ve Orman Bakanlığına ve sekreteryası da Orman Su İşleri Müdürlüklerine verilmiştir. (Ek..1)

Sahipli ve sahipsiz tüm hayvanlara ilişkin tüm konularda alınacak tedbirlerde, yapılacak işlemlerde yetki sahibi olan kurumlar, bakan oluru ile yetki devri yapılan, mahallin en büyük mülki amirleri yani Valilikler ve ilçelerde ise İl Çevre Müdürlüklerince vali oluru ile yetki devri yapılan Kaymakamlıklardır. (Ek..2)

Sahipli hayvanlar TVK ya göre ‘’mal kapsamına’’ girdiği çin o konuda yetkili olan kurum bağımsız mahkemelerdir. (Ek..3)

Sahipli hayvana kötü muamele durumunda yetkili olan kurum illerde Orman Su İşleri Müdürlükleri, İlçelerde ise Kaymakamlıkça görevlendirilmiş ‘’Denetim Elemanlarıdır’’ (Ek..4)

Sahipsiz hayvanların belediyelerce oluşturulması yasal görev olan Geçici Bakımevlerine götürülmeleri, kısırlaştırılıp alındıkları yere bırakılmaları görevi belediyelerindir. Fakat sahipsiz hayvanlara ilişkin şikayet ve sorunlarda  ise yine yetkili kurum Orman Su İşleri Müdürlükleri ve ilçelerde Kaymakamlık Denetim Elemanlarıdır. Sahipsiz hayvanların gönüllüler tarafindan  bakılması beslenmesi ise gönüllülerin yasal hakkıdır. Ayrıca belediyelerin gönüllülerle birlikte beslenme odakları kurması ve hayvanları beslemesi gerekmektedir.(Ek..5)

Şehrinizde bulunan aşağıda ismi ve adresi yazılan gönüllüye belediyeniz zabıtası tarafından evindeki sahipli hayvanına ve dışarıda baktığı hayvanlara ilişkin müdahalede ve ikazlarda bulunulmuştur.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bu konulardaki yetkili kurumları açıkça belirtmiş olması nedeniyle belediye zabıta görevlileri yetkisini aşarak yasayı ihlal etmiştir.

1. Bu bağlamda ve yasalar çerçevesinde yetkisini aşan ve görevini kötüye kullanan belediye yetkilileri ve  zabıta görevlileri hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

2. Ayrıca toplumun, hayvan sahiplerinin ve belediye görevlilerinin Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirilmesini, bundan sonra bu tür ihlallerin önlenmesini talep ediyoruz.

3. Yasa gereği gönüllülerle birlikte “Sahipsiz hayvanlar için Beslenme Odağı” kurmak zorunda olan belediyelerin bu görevlerini yerine getirmemelerinden dolayı belediye hakkında soruşturma açılmasini talep ediyoruz.

Dilekcemize ilişkin tarafimıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize arz ediyoruz.
Isim…
TC kimlik..
Dagitim: İcisleri Bakanliğı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Valilik, İl Çevre Müdürlüğü, Belediyeler, Basın Kurulusları, Hayvan Hakları STK ları.


Ek 1 5199 sayili yasanin uygulama Yonetmeligi
Cevre ve Orman Bakanligindan:
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAIR UYGULAMA YONETMELİGİ
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Su İşleri Bakanlığı yürütür.

BIRINCI BOLUM Gorev ve Sorumluluklar
Il Mudurlugunun gorev ve sorumluluklari
MADDE 5 – (1) Il Mudurlugu;
a) Hayvanlarin korunmasi ve refahinin saglanmasi ile ilgili olarak kurum ve kuruluslarin il duzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yonlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu saglamakla,
b) Yerel hayvan koruma gorevlileri ve gonullu kuruluslar ile isbirligi yaparak sahipsiz hayvanlarin kontrolunu takip etmekle,
c) Yerel hayvan koruma gorevlilerinin muracaatlarini degerlendirmekle ve bu gorevlilerin hayvan refahi konusunda gerekli egitimi almalarini saglamakla, yerel hayvan koruma gorevlisi adaylarini il hayvan koruma kurullarina bildirmekle,
ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma gorevlileri ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali icin talepte bulunmakla,
d) Il hayvan koruma kurulunun calismalarina katilmakla,
e) Sahipsiz hayvanlarin kayit altina alinmasi ile ilgili faaliyetleri, belediyelerle ve gonullu kuruluslarla esgudum saglayarak yaptirmakla,
f) Hayvan sevgisi, korunmasi ve yasatilmasi ile ilgili egitici faaliyetleri belediye, gonullu kurulus ve yerel hayvan koruma gorevlileri ile koordineli olarak duzenlemekle,
g) Sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce gecici bakimevlerinin olusturulmasini saglatmakla,
ğ) Bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak icin gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yonetmelik hukumlerine aykiri davrananlara 5199 sayili Kanunun ilgili maddesinde gecen hukumleri uygulamakla,
h) Denetim elemanlarinca, hayvanlarina eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal islemleri yapmak suretiyle hayvanlarina el koymakla, uygun bir gecici bakimevine gonderilmesini saglayarak koruma altina almakla ya da sahiplenilmesini saglamakla,
ı) Herhangi bir sebeple kapatilmak istenilen gecici ozel bakimevlerinin muracaatlarini kabul ederek, hayvanlarin uygun bir gecici bakimevine aktarilmasini saglamakla,
i) Bu Yonetmelik hukumlerine gore, gecici bakimevi ve ozel gecici bakimevi acmak isteyenler ile mobil kisirlastirma unitelerini acmak isteyenlerin muracaatlarini degerlendirerek izin vermekle gorevli ve sorumludur.

Ek 2…. 5199 Saiyili Hayvanlari Koruma Kanunu

Yetkili birim
MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.


Ek 3 TÜRK CEZA KANUNU
Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004
Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611
1. Sahipli hayvana karsi yapilan  eylemler Turk Ceza Kanunun MALA ZARAR VERME basligi altinda 151 Nolu Maddenin
2. fikrasinda duzenlenmistir.
Mala Zarar Verme

MADDE 151 -(1) Baskasinin tasinir veya tasinmaz malini kismen veya tamamen yikan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanilamaz hale getiren veya kirleten kisi, magdurun sikayeti uzerine, dort aydan uc yila kadar hapis veya adlî para cezasi ile cezalandirilir.

(2) Hakli bir neden olmaksizin, sahipli hayvani olduren, ise yaramayacak hale getiren veya degerinin azalmasina neden olan kisi hakkinda yukaridaki fikra hukmu uygulanir.
Soz konusu maddeyi dikkat ile okudugunuzda eylem ancak SAHIPLI HAYVANA karsi islendiginde Turk Ceza Kanunu kapsaminda  suc olusur ve savciliklar tarafindan sorusturulup haklarinda dava acilabilir.


Ek 4
MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.
Yıllık denetim ve izleme programı
MADDE 44 – (1) Yıllık denetim ve izleme programı, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından; bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır.
(2) Bu programla; yıl içinde denetlenecek ve izlenecek kurum, kuruluş ve işletmelerde yapılacak denetim sıklığı ve denetimde görevlendirilecek personel ile personel arasındaki görev bölümü belirlenir.
Bildirim
MADDE 45 – (1) Yıllık denetim ve izleme programına alınan kurum, kuruluş ve işletmelere, yıllık denetim programına alındıkları denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından yazılı olarak bildirilir. İhbar ve şikâyet gibi durumlar ile mahallin en büyük mülkî amirinin ve Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde, bildirim yapılması zorunlu değildir.
Kimlik kartı
MADDE 46 – (1) Denetimle görevlendirilen personele, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylanmış görevli kimlik kartı verilir. Bakanlık personeli görevli kimlik kartı olmaksızın genel müdürlük onayı ile denetim yapabilir. Denetim elemanları yaptıkları denetimler sırasında, kimlik kartlarını veya görevlendirme onaylarını; kurum, kuruluş, işletme, gerçek ve tüzel kişilere göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle ayrılanların kimlik kartları geri alınır.
İzleme-denetleme formu
MADDE 47 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimler sırasında Ek-6 daki İzleme-Denetleme Formunu düzenler. Bu formlar denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.
Denetim tutanağı
MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir


EK 5
5199 sayili yasanin uygulama Yonetmeligi
için tiklayiniz
MADDE 21 – (1) Toplanilan sahipsiz ve gucten dusmus hayvanlar asagidaki esaslara gore bakilir:
d) Gecici bakimevlerinde on gun sure ile gerekli duyurular yapildigi halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, asilari ve tibbi mudahaleler ile kisirlastirilmalari yapildiktan ve operasyon yaralari kapandiktan en az yedi gun sonra kayit altina alinip, mudahale gormus olduklarini gosteren isaretleri uzerlerinde olacak sekilde veteriner hekimin onayiyla alindiklari ortama geri birakilir. Bu ortamlarda belediyeler, gonullu kuruluslarla isbirligi icerisinde besleme odaklari kurar ve hayvanlarin beslenmesine yardimci olur. Hayvanlar, hicbir suretle ilgili belediye sinirlari disindaki bir ortama, ormanlik alana veya diger yaban hayati yasam alanlarina birakilmaz.

Paylaş