TC BAŞBAKANLIK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE
Edirne’ye bağlı İpsala, Karpuzlu ve Enez  bölgelerinde bulunan Gala Milli Parkı ve çevresi ülkemizin en önemli tabiat varlıklarından biridir.
Burada 163 kuş türü barınmakta bunlardan bir kısmı da tükenme tehlikesi ilr karşı karşıya  olan koruma altındaki türlerdir.
Ancak ne yazık ki, bölgede aşırı şekilde kaçak ve kontrolsüz avcılık yapılmaktadır.
Bununla birlikte bölgede  yasa dışı av ticareti de alenen yapılır durumdadır.
Ekte fotoğraflarını sunduğum yazın ‘çeltik evi ‘ olarak kullanılan binalar kışın ‘AV EVİ ‘ olarak kullanılmaktadır.
Dışarıdan gelen avcılara kiraya verilen  bu binalar ve yapılar, yasa dışı gece avı, projektörle av bek avı yapılması için avcılara uygun ortam sağlamaktadır.
vakıf arazilerinin üstüne yapılan gümelerle güme avları yapılmaktadır.
Ekte İpsala Enez Yenikarpuzlu arasındaki bölgede yer alan av evlerini, bu av evlerinin yarattığı çevre kirliliğini, bu bölgedeki arazilerde yapılan katliam fotoğrafını bulacaksınız.
Bölgede av yapılan  sahaların büyük bir kısmının çeltik işletmeleri tarafından  sizden kiralanmış olan vakıf arazileridir ve bu bağlamda yapılan bu yasa dışı av ve çevre katliamları ironik bir şekilde görevlerinden biri de ‘ Tabiat Varlıklarını Korumak’ olan VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne ait arazilerde gerçekleşmektedir.
Yüksek makamınızdan ;

Çektik  işletmeleri tarafından kiralanmış olan VAKIF arazilerinde ava , av turizmine engel olunmasını,

Kiralamış olduğu Vakıf arazilerinde yasa dışı av ve av turizmi yapan / yaptıran şahıslara bu hususta uyarıda bulunmanızı ve gerekli yaptırımların uygulamasını,yapılacak olan işlemler ile ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyorum.
Gala Gölü ve Meriç deltasında  nesilleri tükenme tehlikesi altında olan canlıların yaşam hakkı için, gelecek nesillerin bu canlıları doğal ortamlarında görebilmeleri için verdiğimiz mücadelede desteğinizi esirgemeyeceğinizi umuyoruz.
saygılarımızla arz ederiz.
Ege SAKİN
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi

Ek1, Vakıf Arazilerinde Yapılan Katliamlardan Görüntüler

Paylaş