Diğer Adları: Cyanoliseus Patagonus
Ortalama Boy: 46 cm
Ortalama Ömür: 20 yıl
Cinsiyet: Bilimsel tespit gerekir.
Üreme: Kuluçka 25 gün sürer, tüylenme 55 gün sonra olur.
Genç Kuşlar: üst gagaları beyazdır.
Ayırt Edici Özellikleri: Baş:Gaganın üzerinde, baş rengi kahverengidir, fakat başın her iki yanında ve aşağıda kanatların üzerinde zeytunidir. Göz Halkası:Beyaz tüysüz göz halkası üreme durumundaki kuşlarda daha belirgindir. Göğüs: Göğüsteki beyaz tüylerinin uzunluğu bazı kuşlarda diğerlerine göre daha bellidir.Kanatlar: Uçma tüyleri mavi renkle uzunluğunca hafifçe boyanmıştır.
Temel Özellikleri
Görülmeye değer bir kuş olan Patagonyalı konur, türünün en irisi ve aynı zamanda en gürültücü olanıdır. Vatanı Arjantin’de ekin zararlısı olarak ağır şekilde zulüm görmüş ve olağandışı tüneme alışkanlığındna dolayı kolay bir hedef olmuştur.

Patagonyalı konurlar, sonunda yuva odası olacak oyukları kazarak kireçtaşı ocaklarına tünel açar.

Kuşhane ortamındaysa, küşhaneye uyum sağlamaları için zorlanmalıdır, en sonunda koloni sisteminde üretilebilir. Bununla beraber, her zaman kolonideki kavga emareleri gözlemlenmelidir.

Beslenme ve Barınma
Papağan yemi, hububatla beslenebilir. Özellikle darı, tatlı elma ve ıspanak yaprağını sever. Bu konurlar genellikle, ısapanak saplarını ıspanak yapraklarına tercih ederler. Bütün yıl boyunca, bulabilirseniz mürekkep balığı kemiği de tüketirler.

Tünemeleri için folluk daima olmalıdır. Bu konurlar oldukça dayanıklıdırlar ve bütün yıl boyunca dışarıda kalabilirler. Eğer uygun bir şekilde iklime alıştırılırlarsa, kuşhaneyi ısıtmaya gerek kalmaz.

Üreme
Üreyen çiftlere, yuvaları için derin bir şekilde döşeme sağlamak üzere ufaltılabilen dayanıklı folluk ve yumuşak tahta blokları verilebilir. Kuluçka boyutları göreceli olarak küçüktür, iki veya belki üç yumurta ancak olur.

Dişi yalnız başına kuluçkaya yatar, fakat erkek kuş follukta ona katılabilir.

Paylaş