Orman ve Su İşleri Bakanlığına,

Kurban Bayramı öncesi Sayın Bakan Prof Dr. Veysel Eroğlu tarafından verilen beyanatta  “Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 876 TL idari para cezası uygulanacağını bildiren Bakan Eroğlu, söz konusu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere de hayvan başına 2 bin 195 TL idari para cezası kesileceğini söyledi. Bakan Eroğlu, “Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup, bu hükme aykırı davrananlara 437 TL idari para cezası uygulanır diye konuştu. Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmanın da yasak olduğuna dikkat çeken Bakan Eroğlu, bu hükme aykırı davrananlara 876 TL para cezası uygulanacağını belirtti. Kurban Bayramı süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri tarafından gerekli önlemlerin alınacağını ifade eden Bakan Eroğlu, kurban kesim ve satış yerleri ile ilgili denetimlerin de yerel yönetim birimleri ile müştereken yapılacağını söyledi.”  ifadeleri yer almıştır.

Kurban kesimlerinde pek çok yerde “ibadetin vahşete dönüştüğü, hayvanlara eziyet ve zulüm uygulandığı” basında yer almış, samimi müslümanların ve çok sayıda vatandaşın da olayı nefretle kınamasına sebep olmuştur.

Bu bağlamda aşağıda hususların yerine getirilmesini önemle talep ediyoruz:

1. Bütün yurtta ki Orman Su İşleri İl Müdürlüklerince “kurban kesimlerini, hayvanları kovalayıp döverek, bacağından asarak, bacaklarını bıçaklayarak yapanların, uygun olmayan koşullarda ve ehil olmadıkları  halde kesim yaparak hayvanın acı içinde can vermesine sebep olanların” yerel ve ulusal basında ki haberlerin araştırılıp ve vatandaştan gelen ihbarların delil kabul edilip tek tek değerlendiririlerek, emniyet makamları ve haberleri veren basın ile irtibat kurularak kimlik ve aderselerin belirlenmesini talep ediyoruz.
2. Kurbana işkence eden kişileri belirledikten sonra 5199 sayılı yasaya göre hayvanlara acı ızdırap çektirilmesi sebebi ile 437 tl idari para cezası kesilmesini, yine aynı kanunun “kurban kesiminin ehliyetli kişilerce yapılır” hükmüne istinaden 837 tl para cezası kesilmesini talep ediyoruz.
3. Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere hayvan başına 2.137 tl idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.

4. Tüm ihlallerin  “Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kuruluna” yazılı olarak bildirilip, yönetmeliğini 9. maddesine göre kurulmuş ve 10. maddesine göre görevleri belirlenmiş olan “İl Kurban Hizmetleri Komisyonları” hakkında, gerekli tedbirleri almayarak kurban kesiminin hayvana eziyete dönüşmesine sebep olunması nedeni ile “görev ihmalden soruşturma açılmasının” sağlanmasını talep ediyoruz.

5. İl bazında hastanelerle irtibat kurulup, basında yer alması delil kabul edilip “ehil olmamaları nedeni ile kurban keserken yaralanıp hastanelere giden 3500 kişinin” belirlenip bu kişiler hakkında da 5197 sayılı yasa gereği 837 tl idari para cezası kesilmesini talep ediyoruz.

6. Kurban kesimine ilişkin “islam dininin asla hayvana eziyet edilmemesi” için kıyamete kadar geçerli hükümlerine hutbe ve vaazlerde yer vermeyip, samimi müslümanların ve vicdanı tüm insanların isyan etmesine sebep olan görüntülerin %99 u müslüman olan bir ülkede yer almasında görev ihmali olması söz konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığına vahşet görüntülerini yollayarak göreve davet edilmesini talep ediyoruz.

7. Kurban kesiminin hayvana işkenceye dönmesi konusunda Bakan Prof Dr Veysel Eroğlu tarafından verilen beyanatın hem insani ve ahlaki boyutta hem de yasalar boyutunda gereğinin yapılmasını ısrarla talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği, hem il bazında çalışmaların hem de yurt genelinde ki çalışmaların sayısal ve kayıtlar ibraz edilerek bilgilendirilmeyi, neticenin aynı zamanda basınla da paylaşılarak topluma “yasaların uygulanabilirliğini” göstermesi açısından önemle talep ediyoruz.

Saygılarımızla…

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı
TC kimlik..

Dağıtım: Cumhurbaşkanlığı, TBMM Çevre Komisyonu, Başbakanlık, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Valilikler ve Belediyeler, Ulusal ve Yerel Basın, Hayvan Hakları Platformları, STK lar…

Paylaş