Faverolles tavuğu – Faverolles

Faverolles dendiğinde, Marans’ta olduğu gibi, isim hem tekil hem de çoğul olarak anlam ifade etmektedir. Tür 1860’ların sonu 1870’lerin başında Kuzey Fransa’da üretilmiştir. İsmini Eure-Et-Loir Bölgesindeki Faverolles kasabasından almıştır. Houdan gibi yerel tavukların Dorking, Brahma, Cochin ve muhtemelen Langhsan ile çaprazlanmasından oluştuğuna inanılır. Bu çerçevede düz bir bakışla et kuşu olarak dizayn edildiği görülebilir. Ancak Faverolles aynı zamanda kayda değer derecede kahverengi yumurtlayan yararlı bir kuştur.

Faverolles tavuğu

Görünüm ve Mizaç

Kuşa neden baykuş başı anlamına gelen sevimli ‘tete de hibou’ lakabının verildiğini görmek kolaydır.  Faverolleslerde çok sakal ve yüz çevresi tüyü olmakla beraber çoğu sakallı türün aksine tek ibiklidir. Her ayakta 5 parmağı bulunur ve bacak ve ayakları Brahma ya da Koşin kadar olmasa da tüylüdür. Faverolles kütleli, ağır bir tür olmalıdır. Vücut şekli Viktoryan çağında ithal edilen eski Brahmaları andırır. Yetişkin bir erkek 4-5 kg gelir. Minyatür türü genelde iri olup deneyimsizlerce büyük türle karıştırılır.

Akılda Bulundurulması Gerekenler

Faverolles fazla problem yol açmaması gereken dingin bir türdür ancak sakal ve yüz çevresi tüylerinde bit ürememesi için sık kontrol edilmelidir. Tüm tüylü bacağı olan türler gibi bacak uyuzu işaretlerine dikkat edin.  Kuşları çamurlu alanda tutmayın. Bu büyük kuşlar için bacağını sakatlanmaması açısından alçak tünekler ve büyük geçiş kapıları sağlayın.

Tip Sınıf Köken Yumurta rengi Durum
YumurtacıKesim Yumuşak tüy ağır Fransa Açık Kahve Yaygın
İbik tipi Tüy rengi Gurk Yıllık yumurta sayısı Irk standardı
Balta Salmon Arada sırada 150-200 PCGBAvrupa

APA

Ağırlık
Dev
Horoz 4,08-4,98 kg
Tavuk 3,4-4,30 kg
Cüce
Horoz 1,13-1,36 kg
Tavuk 907-1133 gr