Genel ve Morfolojik Özellikleri: Çukurova atına daha sonraları Arap at kanı ve Uzunyayla at kanı karışmıştır. Ancak, hala Çukurova?da Çukurova atının köken aldığı bireyler mevcuttur. Bu atların tırnakları sağlam, siyah ye serttir. İşe ve bineğe elverişlidir. İyi bakıldığı takdirde gayet güzel görünümü vardır. Ekseriya al, doru ve kırdır. Sıcağa ve nemli havaya dayanıklı olup bu iklimde güçten düşmeden çalışır.

Profil genellikle düzdür. Cidago yüksekliği 130?140 cm’dir. Kulaklar ekseriyetle uzundur ye baş yukarıdan bağlanmıştır. Boyun uzun, orta derecede adalelidir. Cidago uzun ye Anadolu atına göre daha yüksek, omuzlar genellikle uzun ve meyilli, bel uzunca, ön göğüs kuvvetli ve geniş; göğüs skapulanın altında ekseriyetle biraz boğumlu ve orta genişlikte fakat uzundur. Böğürler açık, sağrı Anadolu atına göre biraz daha uzun ye az meyillidir. Kuyruk ekseri yukarıdan bağlıdır. Karın yuvarlaktır. Kemik yapısı genellikle kuvvetlidir. Bacaklar bazen inceliğe meyleder. İncikler ye bilekler uzuncadır.

Dağılım Alanı: Adana ovası, Çukurova, daha çok Osmaniye ili ve Kozan ilçesi

Paylaş