5199 sayılı yasanın en büyük eksikliklerinden birisi sahipli hayvan ile sahipsiz hayVan arasında yargılama bakımından fark olması idi. Bunun en güzel örneklerinden birini Haytap Konya Temsilcimiz Selma Turan’ın sahipsiz havyanlar için savcılığa yapmış olduğu başvurusu üzerine teyit olmuş olduğunu gördük.

Yani hukukçularımız ne kadar hayvan seviyor olsa da , yasal olarak yetkilendirilmedikleri için , söz konusu hayvanlara işkence yine mahkemelerde yargılamaya tabi olamadı.

HAYTAP

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No:2009/49946
Karar No         :2009/20720
                                KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI                          :K.H.
MÜŞTEKİ                        :SELMA TURAN,AHMET Kızı NESİBE’ den olma,
                                       15/10/1963 doğumlu,Kozağaç Mh.Vakfe Sk.No:15
                                       Meram/KONYA ikamet eder.
ŞÜPHELİ                        :Belirsiz
SUÇ                               :Mala zarar verme
SUÇ TARİHİ VE YERİ      :25/11/2009 KONYA/MERKEZ
                 Soruşturma Evrakı İncelendi:
                 Müştekinin internet ortamında bir kısım sahipsiz hayvanların öldürülmüş olduğundan
bahisle bildirimde bulunması üzerine soruşturma yapılmış ise de,
                Öldüğü tespit olunan hayvanların öldürülüp öldürülmediği konusunda tespit
yapılamadığı gibi ölüm nedenlerinin de tespit olunamadığı,hayvanların ölüm nedenlerinin
doğal bir olayla bağlantılı olabileceği ayrıca TCK.nun 151/2 maddesi kapsamında sahipli
hayvanların öldürülmesinin suç sayılıp öldüğü tespit olunan hayvanların sahipsiz olması
nedeniyle eylemin suç oluşturmayacağı anlaşılmış olmakla,
               Olay hakkında kamu adına takibata yer olmadığına,kararın müştekiye tebliğine,
tebliğinden itibaren 15 gün içinde Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı nezdinde
itirazı kabil olmak üzere CMK.un 172.maddesi gereğince karar verildi.25/12/2009
                                                                                   Cumhuriyet Savcısı
Paylaş