2008 yılında Avşa Adasında öldürülen sahipsiz sokak hayvanları için Kaymakamlık tarafından kesilen 30bin liralık para cezasına yapılan itiraz , Marmara Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Buna göre hayvanları öldüren her üç kişi içinde bu para cezası ne kadar yüksek olsa da ödenme yolu açıldı. Başından beri konuyu takip eden federasyonumuz , bu kararın çok önemli olduğunu , her hayvan başına verilen 600 lira  para cezasının toplu itlaf olduğu için bu miktara çıkması bakımından emsal niteliğinde olduğudur. Dileriz buna benzer olaylar bir daha yaşanmaz ancak yaşanacak olursa elimizde çok ama çok önemli bir karar oluştuğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Tüm idari makamlarda yazışmalarda avşa kaymakamlığının bu kararı ve Marmara Sulh Ceza mahkemesinin kararı oldukça önem arzedecek.

Yazışmalarımız ve mahkeme kararını sunuyoruz.

HAYTAP

 

Avşa Adasında ne olmuştu. Lütfen haberi hatırlamak için tıklayın

 

Balıkesir İl çevre müdürlüğünce verilmiş bu karar Türkiye açısından yasaların uygulanabilirliğini göstermesi açısından bir dönüm noktası. Hayvanlar bugüne kadar hep öldükleri ve can çekiştikleri ile kaldılar ve bundan cesaret alan diğer havyansevmez caniler hatta belediyeler zavallıları futursuzca öldürmeye devam ettiler.

Oysa bu kararla ilk defa Türkiye’de bu kadar yüksek bir idari para cezası çıkıyor. Toplam 50 köpek zehrilenmeiş durumda ve 5199 sayılı yasa aslında UYGULANDIĞINDA bu yasanın idari para cezalar açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mahkemenin de yapılan itirazı reddetmiş olması , delilleri değerlendirirken objektif olması ve 30binliralık para cezasını haklı bulması bizler açısından bir devrim niteliğinde. Umarız bu karar emsal olur ve bu haberi ve mahkeme kararını herkes okur , bir daha can alırken çok daha dikkatli olur.

Unutmasınlar ki onların sesleri yok ama onların hakkını da savunan  , hayvanları da seven ciddi bir sivil toplum örgütü , bir federasyon ve gönüllüleri var.

Bizim amacımız aslında yüksek miktarda para cezalarının yanı sıra , bu işkenceyi yapıp hayvanları gelişi güzel istediği gibi öldüren insanların doğrudan ceza mahkemelerinde savcılığın re’sen açacağı davalarla DA yargılanması ve bu eylemlerinin ARTIK kabahat olarak değil suç olarak kabul edilmesi.


Hayvanlara yapılan her türlü işkence ve kötü muamele , tıpkı gelişmiş ülkelerde odluğu gibi yargılamaya tabi olması .  İçimizde potaniyel suçlu olarak yaşayacak insanların artık bu eylemlerinin sabıka kayıtlarına da işlenmesi. Kapalı alanda sigara içene verilen ceza da dilencilik yapana verilen ceza da hayvanlara işkence ile aynı tutulamaz. O hayvanların ölürken çekmiş oldukları acıyı hiçbirimiz yaşamak istemeyiz. Çünkü Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun kendisi de huzur bulamamaktadır.Bugüne kadar da kim hayvanlara eziyet ettiyse mutlaka ileriki hayatta bunun cezasını bir şekilde görmüştür. Marmara Sulh Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu karar artık kendisinden acizlere güç kullanan herkesin kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini , yasaların uygulandığı zaman caydırıcı olma yeteneğini gösteriyor.

Şimdi tahsil edilecek bu paranın 5199 sayılı yasa gereği tekrar hayvanlar için kullanılması gerekiyor. Şimdi de bunun takipçisi olacağız. Zarar gördüler acı çektiler ama bari diğer dostlarımız bu parayla kendilerine iyi bir rehabilitasyon ve bakımevi kazanırlar diye düşünüyoruz.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Ahmet  Kemal Şenpolat

Söz konusu haber yayınınımızdan sonra 09/12/2009 tarihili Hürriyet Gazetesinde de yer buldu :

 

Hayvanlara karşı suça nihayet ceza verildi

 


Bugüne kadar hayvanlara yapılan muhtelif işkence haberleriyle sarsıldık. Sokaklarda itlaf edilen köpek ve kedi fotoğraflarını çocuklarımızdan gizlemek için çabaladık. Sonunda, hayvanlara karşı kötü davrananlara ilk kez ceza geldi. Avşa’da 50 sokak köpeğini zehirleyen üç kişi, 30’ar bin lira para ödeyecek.

 

AVŞA Adası’nda, geçen yıl, aralarında aşılıların da bulunduğu 50 sokak köpeğini zehirleyerek öldüren üç kişiye, bugüne dek verilmiş en yüksek para cezası kesildi. İl Çevre Müdürlüğü, sanıklar Erkan Coşmaz, Ahmet Yiğitler ve Hüsnü Yarar’ı Kabahatler Kanunu uyarınca her köpek için 600 lira olmak üzere adambaşı 30’ar bin lira ödemeye mahkum etti. Köpek katliamının ardından Marmara Adası Kaymakamlığı’na, İl Çevre Müdürlüğü’ne, Balıkesir Valiliği’ne ve İçişleri Bakanlığı’na başvuran Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat kararı şöyle değerlendirdi:
“Bu karar, Türkiye’de yasaların uygulanabilirliğini göstermesi açısından dönüm noktası, itirazın reddi yönündense bir devrim niteliğinde. İlk defa bu kadar yüksek bir idari para cezası çıkıyor. Hayvanlar bugüne dek hep öldükleriyle kaldı ve bundan cesaret alan diğer havyansevmez caniler, belediyeler, zavallıları fütursuzca öldürmeye devam ettiler. Bu para sahipsiz hayvanların bakımında kullanılmalı. Hayvanlara yapılan kötü muamelenin geliş-miş ülkelerde olduğu gibi kabahat değil suç kapsamında yargılamaya tabi olması, hayvan-sevmezlerin sabıka kaydına işlenmesi şart.”
Paylaş