Sevgili Arkadaşlar,

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Eskişehir’de kediyi kesen cani için, tüm hukuksal yolları araştırıp, Türk Medeni Kanunun 405/1 maddesi gereğince dosyanın Vesayet Mahkemesine sevki için savcılığa baş vurdu. Bu yasaya göre “Kanun koyucu, burada açıkça akıl hastalığı sebebiyle  ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan kişinin kısıtlanacağını emredici bir hüküm olarak” düzenlemiştir. Komisyo

n bu madde gereğince şahsın sadece “kabahat” kapsamında kalmaması için Cumhuriyet Savcılığına baş vurdu. Şahsa kısıtlama getirilmesini talep etti. Lütfen savcılık müracaatını inceleyin. Hayvanları vuran insanları bu maddeye göre savcılığa verebiliriz.
Selam ve sevgilerimle..

Nesrin Çıtırık
HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı

 
Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Selahattin Yakın iletisidir:
 

ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ADANA

SORUŞTURMA NO : 2014/

T. BULUNAN : Adana Barosu Başkanlığı Hayvan Hakları Komisyonu

D. KONUSU : Dosyanın Vesayet Mahkemesi’ne gönderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR         :

Yukarıda soruşturma numarası verilen dosyada, şüpheli Mustafa Can Aksoy tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı, caniliğe varan ve akıl sınırlarını zorlayan vahşetin burada yeniden dile getirilmesine lüzum bulunmamaktadır.

Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığı tartışma konusu dışında olup bu husus zaten yapılacak incelemeler neticesinde açığa çıkacaktır. Başsavcılığınızın bu konuda gerekli adımları atacağına dair bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Bununla beraber dikkatle üzerinde durulması gereken bir husus vardır: şüpheli vesayet altına alınmalıdır.

Gerçekten de Türk Medeni Kanunu m 405/I bu konuda açıktır: “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisini sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.”

Kanun koyucu, burada açıkça akıl hastalığı sebebiyle ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan kişinin kısıtlanacağını emredici bir hüküm olarak düzenlemiştir.

Somut olayda, savunmasız masum bir canlıya işkence yaparak öldüren ve bunu soğukkanlılıkla internet ortamında paylaşıp üzerinde de yorum yapabilen bir kişinin aynı eylemi bir başka canlıda örneğin bir insan üzerinde gerçekleştirmeyeceğinin garantisini kim verecektir? Dolayısıyla bu durumun kanunda aranan “başkalarının güvenliğini tehlikeye sokmak” halini oluşturduğu açıktır, zira konu güvenlik olunca bu kavramın geniş yorumlanması gerektiği de bir zorunluluktur.

Anılan kanun maddesinin ikinci fıkrası ise şu şekildedir: “Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.”

Görüleceği üzere Savcılık makamınız bu elim olaydan görevini yaptığı sırada haberdar olmuştur. Artık kanunun emredici açık hükmü gereği bu durumu vesayet makamına bildirmesi bir zorunluluktur.

Durum böyleyken soruşturma dosyasının kısıtlama talebiyle vesayet mahkemesine gönderilmesi gerekmektedir.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.11.02.2014.

Adana Barosu Başkanlığı

Hayvan Hakları Komisyonu

Paylaş