Kurban Bayramında Kırkağaç’da Uygulanan İşkenceye Para Cezası

Kurban Bayramında Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde kurban adı altında uygulanan işkence ve katliama karşılık yazdığımız şikayet dilekçesi Manisa Orman ve Su İşleri Manisa Şube Müdürlüğü tarafından dikkate alınarak talep ettiğimiz idari para cezası uygulanmıştır. Kurban Hizmetleri Kurulunun belirlediği Kurban Yönetmeliği Şartlarına uygun davranmayanlar için kişi başına 2281 TL İdari Para Cezası düzenlenmiştir. Konu ile ilgili  gelen cevabi yazı aşağıdadır.

 

Subject: Usulsüz Kurban kesimi
Date: Tue, 14 Oct 2014 11:55:48 +0000

04.10.2014 tarihinde Manisa İli Kırkağaç İlçesi  Bakır Mah. Usulsüz Kurban Kesimi nedeniyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kapsamında 12. maddenin 2. fıkrası gereğince Orman ev Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından Halil KERPEDEN, Erkan KERPEDEN, Mehmet ÇOŞKUN ve Mehmet Emin DÜRMÜŞ hakkında kişi başına 2.281,00 TL İdari Yaptırım Kararı düzenlenmiştir. İyi günler dileğiyle

 

Gönderilen Başvuru Dileçesi Örneği;

 

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığına,

T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına,

Her sene olduğu gibi bu sene de kutladığımız Kurban Bayramında vicdan ve duyarlılık sahibi tüm Müslümanları derinden üzen ve dinimizin gereğine yakışmayan görüntüler gerçekleşmiştir. Manisa’nın ”Kırkağaç” ilçesinde masum bir hayvan ibadet adı altında ”önce kafasından tüfekle vurulmuş daha sonra vinç kepçesi ile ezilmiş ve çan çekişirken bacaklarından vince asılmak sureti ile katledilmiştir”. Ne yazık ki dini vecibelerimizi yerine getirirken zavallı bir hayvana ”İbadet” adı altında bilinçsiz ve vicdan yoksunu kişilerce işkence uygulanmıştır. EK-1 Görseller

Her konuda hassas davranan, hoşgörü ile yaklaşan, her canlıya saygıyla yaklaşmamız gerektiğini bildiren yüce dinimiz İslam, kurban kesmenin de şartlarını, bunlara uymamız gerektiğini net bir şekilde bildirmiştir. Bu ve bunun gibi davranışlar bir insanlık suçu olmasının yanında, olayların yaşandığı yerler ve ülkemiz içinde kötü bir imaj oluşturmaktadır.

Bakanlıklar tarafından belirlenen Kurban Hizmetleri Kurulu yönetmeliği  ”9. ve 10. Maddeleri”gereğince kurulup görevleri belirlenmiş olan “İl Kurban Hizmetleri Komisyonları” da hayvan hakkı ihlali çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak kurban kesiminin hayvana eziyete dönüşmesine engel olması adına gerekli çalışmaları yapmışlar ancak bahsi geçen bilinçsiz ve vicdansız, kötü zihniyetteki kişileri durdurmayı başaramamışlardır.

Bu bağlamda;

– Emniyet Güçleri tarafından Kırkağaç ilçesinde olayı gerçekleştiren kişilerin kamera kayıtlarından ve fotoğraflardan tespit edilerek, savcılığa sevk edilip hakkında adli soruşturma açılarak cezalandırılmasını,

– Bir hayvana bu şekilde eziyet eden şahıs ve şahısların insanlar içinde potansiyel tehlike olabilme olasılığı nedeni ile akli dengesinin kontrol edilmesi için makamınızca ”5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. maddesi” gereğince ilgili makamları devreye sokarak birpsikiyatri kliniğinde müşahede altına alınmasını, bir daha böyle vahim olayları tekrar yapmaması için tedavi edilmesini, EK-2

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ederek, hayvana işkence eden kişi ya da kişilere belirlenen miktarda idari para cezası uygulanmasını, EK-3

– Diyanet İşleri Başkanlığının ve müftülüklerin basına demeç vererek ve yurt çapında hutbe ve vaaz ile bundan sonra böyle olayların yaşanmaması ve “ibadetin vahşete dönüşmemesi” için ayet ve hadisler ile topluma “uyarıda” bulunmasını,

– Basında ve sosyal medyada çıkan konuyla ilgili haberlerin ve tarafımızca belirtilen taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek cezai işlemlerin başlatılmasını ve sonra da bu işlemlerin kamuoyuna açıklanmasını talep ediyoruz.

Müracaatımıza ilişkin tarafımıza 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği bilgi ve cevap verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Paylaş