Hayvan Hakkı Savunucusu dostumuz İnci Kutay’ a yapılan hakaret ceza mahkemesince mahkumiyetle sonuçlandı. Suç her ne kadar adli para cezasına çevrilmiş olsa da  , bu suç sanığın SABIKASINA İŞLENMİŞTİR.

Tekerrürü halinde ( tekrarı halinde ),  bir dahakine bu karar fiili olarak hapis cezası olarak uygulanacaktır.

 

 
Image

 

Image

Paylaş