Hafinger atları Orta Avrupa, Avusturya ve Kuzey İtalyada ki Tyrolean Dağlarından köken alır. Günümüz Haflingeri 1874 yılında arap aygırı ve Tyrol kısrağının melezlenmesinden doğmuştur. Süratli yürüyüş, ağır yük çekme ve taşıma ile dağlık ve engebeli arazilerde iş verim yeteneği yüksek bir hayvandır. Olumsuz çevre şartlarına karşı dayanıklı ve iklime uyma kabiliyeti yüksektir.

İsmi Hafling (Avelengo) köyünden gelmektedir. I. Dünya Savaşı öncesinde Hafling köyü, Avusturya’nın bir parçasıydı, ancak şimdi,İtalya sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Haflingeri benzersiz yapan ayırıcı özelliği onun altın sarısı rengi ile beyaz, uzun yele ve kuyruğudur. Ama en belirgin özelliği insanlara karşı sevecen ve istekli olmasıdır. Bu özelliği de yüzyıllar boyu sarp patikalarda ailenin her ferdine hizmet etmesiyle gelişmiştir. Haflingerler kolayca ailenin bir ferdi haline gelebilirler. Haflinger132 – 152 cm cidago arasında değişen küçük atlardır. Halflinger cinsi tek renktir, ya altın kestane, kızıl kestane ya da sarıdır. Beyazdan sarıya yele ve kuyrukları vardır. Çoğunun yüzünde beyaz leke ya da yıldız vardır. Haflinger canayakın ve nazik doğalarıyla tanınırlar. Eğitildikten sonra, kolaylıkla binilen ya da atla çekilen birçok araca bağlanabilen harika eşlikçiler olurlar. Haflingerler çok naziktir ve birçok cins at gibi gergin değildirler. Özellikle de çocuklarla çalışmaları çok kolaydır.

Modern Haflingerler günümüzde dünyanın her yerinde bulunurlar. Yük taşıma, hafif araba çekme gibi amaçların yanında western, dressage, engel atlama, arazi binişleri, dayanıklılık ve hipoterapi amaçlarına da hizmet etmektedirler. Haflingerler boyutlarına göre şaşırtıcı derecede güçlü ve atletik olduklarından diğer cinslerle yarış halindedirler.

Haflingerlerin, canlı, istekli, yere emin basan ve ritmik yürüyüşleri vardır. Adetada rahat, enerji dolu, gururlu ve ritimlidir. Süratli ve dörtnalda ise elastik, canlı, atletik ve kendini taşıyan ritmik bir yürüyüşü vardır. Süspansiyon hareketlerinin ayırt edilebildiği dengeli bir aksiyonu vardır. Yüksek itiş gücüyle arka ayaklar aktif olarak çalışır. Bu itiş gücü elastik sırt ile serbest hareket eden omuzlara ve ön ayaklara taşınabilir. Hafif bir diz aksiyonu istenir. Özellikle dörtnal oldukça ileri-yukarı hareketli olmalıdır.

Ayırt Edici Özelllikleri

Altın sarısı rengi ile beyaz, uzun yele ve kuyruk,

Irkın Yatkın Olduğu Hastalıklar

 • Bilinmiyor

Irkın Kan Hattı

 • Arap Atı
 • Tyrolean

Kullanım Alanı

 • Dresaj
 • Endurans
 • Genel Biniş
 • İş
 • Konkur

Mizaç

 • Çalışkan
 • Enerjik
 • Uysal

Tahmini Yaşam Süresi

Bilinmiyor

Tarihi

Haflinger atlarının tarihi ortaçağa dayanır. Belgeler şimdiki Avusturya ve Kuzey İtalya olan Güney Tyrolean Dağlarındaki bir tür Doğuya has yarış atından bahseder. Tyrol köy ve çiftliklerin çoğuna sadece dar patikalardan ulaşılabildiğinden ulaşım ve yük taşıma için çevik ve yere sağlam basan atlara gereksinim duyuluyordu. Bölgede bulunan ve 1800 başlarından kalma resimler dik dağ patikalarından yük ve binicileriyle giden ufak, asil, kestane dorusu fındıkkabuğu donlu atların varlığını açıkça göstermektedir.

Günümüz Haflingerlerinin başlangıcı 1874 yılına kadar dayanır. Bu tarihlerde ‘249 Folie’ aygırının doğumu, rafine yerli Tyrolean kısrağı ve yarıArap bir babadan ‘133 El Bedavi XXII’ olmuştur. Tüm safkan Haflinger nesli bu aygıra dayanmaktadır.

 

Paylaş