Bakırköy 7 sulh hukuk mahkemesinin 2008/ 361D.iş dosyasında mahkeme heyeti ile Haytan Hakları Federasyonu üyesi Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneği (BGD) ile Av Ahmet Kemal Şenpolat aracılığı ile yaptırmış olduğumuz tesbit raporu mahkemeye sunuldu.

Yıllardan beri iddia ettiğimiz üzere Zeytinburnunda barınak adı verilen yerin hayvanlar ve hatta orada çalışanlar açısından uygun bir yer olmadığı mahkeme nezdinde resmi olarak belirlendi :

Bu tesbite göre Zeytinburnu Belediyesinin bugüne kadar ki iddialarının aksine gönüllülerin değil mahkeme heyetinin bile içeriye alınmasının zor olduğu ve kapıda içeriye girebilmek için 55 dakika bekletildiği ,

Bakımevi koşulları konusunda  yeterlilik tesbit edilmediği, gerekli ruhsatın bile ibraz edilemediği ,

Bu durumun sadece hayvanlar açısından değil insan sağlığı açıısndan bile tehlike arz ettiği ,

Burayı işleten taşeron firmanın barınakta olması gereken asgari koşulları sağlamadığı

ve

Dosyada bulunan resimlerin aynı zamanda yerinde de saptanmış olduğundan bu yerin BAKIMEVİ koşullarına haiz olmadığı ve bu şartlarda işletilmeye devam edilmesinin insan  ve hayvan sağlığı açısından tehdit oluşturacağı mahkemenin takdirine sunuldu.

Image

Oysa Zeytinburnu belediyesi çözüm arayışına girmek yerine  geçtiğimiz haftalarda mahkemeye HAYTAP temsilcilerini kendilerine hakaret ettiğinden gerekçeyle 10.000YTL tutarında manevi tazminat davası açmış , yayınlanan haberlerin gerçek olmadığı konusunda web sitemizde tekzip yayınlamamızı istemiş hatta daha da ileri giderek barınağa herkesin girebildiği , sıkıntı olmadığı ,  buranın genelge ve mevzuatlara uygun olduğu konusunda defalarca telefonla bizleri aramış ve yazılar göndermişlerdi.

Mahkeme kanalı ile yapılan aşağıdaki bilirkişi tesbiti Bakırköy 7. sulh mahkemesi tarafıından Zeytinburnu belediye başkanlığına da tebliğ edildi. Bilirkişi raporunun ekine Çevre ve Orman Bakanlığının Barınak kriterlerini ve sokak hayvanlarına dari yapıalcak ile ilgili çalışmalarla ilgili genelgeleri de eklendiği görüldü.

Bir sivil toplum örgütü olarak , Türkiye’de bir çok hayvan bakımevi adı altında işletilen ama birer ölüm kapmpı haline dönüştürülen diğer belediye ve barınak işletmecilerine de emsal olması açısından yayınlıyoruz.

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Paylaş