İSTANBUL İL HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI

Karar No:2007-03

Karar Tarihi:09.10.2007

İnsan ve hayvan sağlığını önemli derecede tehdit eden kuduz hastalığı son günlerde ilimizde önemli bir artış göstermektedir.

İlimizde 2007 yılı içerisinde 13 kuduz hastalığı çıkması ve halen 11 kuduz hastalığının devam etmesi nedeniyle hastalıkla etkin mücadele sağlamak amacıyla, 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2007 yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararları ile Mücadele Genelgesi ve İstanbul Valiliği Kuduz Hastalığı ile Mücadele genelgesi doğrultusunda İlimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımcısı Hürrem AKSOY başkanlığında 09.10.2007 tarihte saat:14.00’de Valilik toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına almıştır.

1-Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla barınağı olmayan İlçe ve Belde Belediyelerin bir an önce barınak yaptırmalarına,

2-Büyükşehir,İlçe ve Belde Belediyelerinde sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, işaretlenerek kayıt altına alınması ve aşılanması ile kuduz hastalığının çıkması durumlarında olaya müdahale edecek ekiplerin kurulması ve bu ekiplerin listelerinin tarım İl/İlçe Müdürlüklerine bildirilmesine,

3-Büyükşehir, İlçe ve Belde Belediyelerinin barınaklarına getirilen hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, işaretlenmesi ve sahiplendirilmesi işlemlerinin kayıt altına alınmasına,

4- Büyükşehir, İlçe ve Belde Belediyelerinin İstanbul Valiliği Kuduzla Mücadele Genelgesi doğrultusunda yaptıkları Kuduz Hastalığı ile ilgili çalışmaların şimdiye kadar olduğu gibi haftalık ve aylık olarak bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine zamanında ve ivedi olarak bildirilmesine,

5- İstanbul Valiliği Kuduzla Mücadele Genelgesinin 8. maddesi gereği Belediyelerin, derneklerin, gerçek ve tüzel kişilerin bölgelerindeki topladıkları sahipsiz başıboş hayvanları başka ilçe veya belde sınırlarına bırakmamaları ve bu tür girişimlere güvenlik güçleri (polis ve jandarma) ve Belediye Zabıtalarınca engel olunmasına,bu durumun tespit edilmesi halinde Hükümet emirlerine muhalefetten Şahıs veya Şahıslar hakkında işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

6- Hastalıkla mücadele gönüllü kuruluşlar da dahil, İl/İlçe Tarım Müdürlükleri ve belediyelerce hastalık riski olan bölgelerde kampanya şeklindeki aşı uygulamalarının yapılmasına,

7- Müşahede yeri olmayan İlçe ve Belde Belediyeleri ile köylerde hastalıktan şüpheli hayvanların müşahede altında tutulması amacıyla müşahede yerlerinin yaptırılmasına,

8-Herhangi bir mahallede hastalıktan şüpheli bir durumda 3285 sayılı H.S.Z Kanunu ve Yönetmeliğine göre söz konusu mahalden sorumlu bulunan İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınması ve 3285 H.S.Z. Kanunun 12’maddesi uyarınca geçici kordon ve karantina konulması ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususlarında titizlik gösterilmesine,

9- 3285 sayılı H.S.Zabıtası Yönetmeliğinin 119.maddesi uyarınca Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanların ilçelerde Belediyeler, köylerde muhtarlıklar tarafından yaptırılan müşahedeye alınmalarına müşahede sonunda kuduz hastalığı belirtisi göstermeyen hayvanların hastalıksız sayılmasına ve kuduz hastalığına karşı aşılanmalarına, 10 gün içerisinde ölmesi halinde kuduz hastalığının teşhisi amacıyla Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesine ve laboratuara gönderilen hayvanlar hakkında gerekli bilgilerin (Hayvanın sahipli veya sahipsiz olduğu, yaşı, cinsiyeti, bulunduğu veya yakalandığı yerin açık adresi, ısırık olayı varsa ısırılan şahsın ismi, yaşı, adresi v.s.) laboratuara tam ve eksiksiz olarak bildirilmesine,

10-Herhangi bir mahalde kuduz hastalığı çıkması durumunda 3285 sayılı H:S:Z.Kanunu ve Yönetmeliğine göre hastalık mahallinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınması ve 3285 sayılı H.S.Z.Kanunun 32.maddesi, Yönetmeliğin 91’ncı maddesi uyarınca Mahallin Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonun ivedi olarak toplanmasına,gerekli tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına,

11-Hastalık çıkması durumunda Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu’nun 36. maddesi ile Yönetmeliğin 119. maddesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2007 yılı Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Genelgesinin ilgili maddeleri doğrultusunda hareket edilmesine,

12-Hastalık Mahallinde gerekli incelemelerin titizlikle yapılmasına ve filyasyonun (Hastalık Bulaşma Kaynağının) mutlaka tespit edilmesine ve Mihrak İnceleme Tutanağının tutulmasına,

13-Hastalık Mahallinde İl/İlçe Tarım Müdürlükleri, Sağlık Müdürlüğü, Belediyeler ve Muhtarlıkların koordineli bir şekilde çalışmasına, özellikle hastalık çıkmış bir mihraka ait karantina bölgesinde, karantina süresince yenilenen kuduz olaylarının yaşanmaması için sorumlu tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarında aşırı hassasiyet ve işbirliği göstermelerine, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin eksiksiz olarak yapılmasına,

14-3285 sayılı H.S.Z.K.Yönetmeliği 119.maddesi uyarınca hastalık mahallinde kuduz hayvanlara temasta olan insanların ivedi olarak en yakın sağlık kuruluşuna baş vurmalarının sağlanmasına, gerekli sağlık taramalarının titizlikle yürütülmesine, hastalık mahallindeki gerekli eğitim çalışmalarının yürütülmesine,

15-Hastalık Mahallinde Kordon ve Karantina süresi boyunca Hükümet Veteriner Hekimi ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından belirli aralıklarla sağlık taramaları yapılmasına ,hastalık mihrakının sürekli olarak kontrol altında tutulmasına ve yeni vakalara süratle müdahale edilmesine,

16-Isırılan veya kuduzdan şüpheli hayvanla teması olan şahıslar varsa isim, soy isimleri, yaşı, cinsiyeti, açık adresleri, telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri ile beraber acilen İl Sağlık Müdürlüğüne veya sağlık Gurup Başkanlıklarına bildirilmesine,

17-Hastalığın çıktığı bölgede tüm sahipli kedi ve köpeklerin aşılarının kontrol edilmesine, aşı süresi geçenlerin aşılarının yaptırılmasının sağlanmasına,

18-İlgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi amacıyla Kuduz hatalığı ile ilgili mücadele birimlerinin bütün iletişim bilgilerinin güncellenmesine ve bu iletişim bilgilerinin diğer kurumlara bildirilmek üzere İl Tarım Müdürlüğüne bildirilmesine,

19-Sahipsiz hayvanların beslenmelerine imkan sağlayan çöpçülerin rehabilite işlemlerinin ilgili belediyelerce acilen gerçekleştirilmesine,

20-Kuduz hastalığı ile mücadele konusunda burada bahsedilmeyen ilgili Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ, Talimat, Genelgeler vb. mevzuat doğrultusunda hareket edilmesine,

21-Bu kararın bir örneğinin gereği için : Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına,İl Sağlık Müdürlüğüne,İl emniyet Müdürlüğüne, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İl Özel İdare Müdürlüğüne,Ticaret Borsası Başkanlığına,Ticaret Odası Başkanlığına,Ziraat Odası Başkanlığına, 32 İlçe Kaymakamlığına, 32 İlçe Belediye Başkanlıklarına, 41 Belde Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine,

Oy Birliği ile karar verildi.

Paylaş