Açıklama

Tarih boyunca Leopar desenli ve benekli birçok atın çeşitli kaynaklarda resmedildiği bilinmektedir. 11. yüzyılda Fransa’da, Antik Pers, Antik Yunan, Çin’de Tang Hanedanı sırasında “Göksel Atlar” biçiminde çeşitli biçimlerde desenlere işlenmiş alacalı at renkleri bulunmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda Fransa’da çeşitli sanatçıların tablolarında bu tür atlar görmek mümkündür.

Yine Fransa’da Kral XIV. Lui döneminde açılan binicilik okullarında ve geçit törenlerinde bu atlar çokça kullanılmıştır.

Özellikleri

Çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’nde yetiştirilen bu atların kökeninin de  İber Yarımadasından sömürgeciler tarafından yayılan İspanyol benekli atları olduğu düşünülmektedir.

ilk kez 18. yüzyılda Amerika’da Oregon Eyaletinde yaşayan Kızılderili Nez Perce kabilesi tarafından yetiştirilmeye başlanan bu benekli atların Appoloosa adını, bölgede bulunan Palouse Nehri’nden aldığı sanılmaktadır.

Appoloosa atları Nez Perce kabilesi tarafından avda, savaşlarda ve dağ yollarında ulaşım için kullanılmak üzere yetiştirilmiş dayanıklı ve güçlü atlardır. Amerikan hükümetinin yerli kabilelere karşı yürüttüğü savaşlarda kabileler için oldukça Önemli olan bu atlar,1877 yılında Amerikalıların bölgeyi işgal etmelerinden sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Hatta kabileler kendi rezervasyon bölgelerinde açlık ve kıtlıktan bu atları kesip yemek zorunda kaldılar. Appaloosa atları üç önemli ayırt edici özellik  taşırlar. İlki benekli bir deri, İkincisi çizgili toynakları ve üçüncüsü de beyaz veya açık renkli sclerasıdır (göz akıdır). Bu özellikler içerisinde Appaloosa atı ırkının tescil edilebilmesi için, benekli deri temel özelliğinin yanı sıra çizgili toynak ya da açık renk göz eklenmesi yeterlidir.

Ayırt Edici Özelllikleri

Benekli deri, Çizgili toynaklar, Beyaz veya açık renkli sclera (göz akı)

Irkın Yatkın Olduğu Hastalıklar

 • Congenital StationaryNight Blindness
 • Equine Recurrent Uveitis

Irkın Kan Hattı

 • İspanyol Benekli Atı

Kullanım Alanı

 • Dresaj
 • Endurans
 • Genel Biniş
 • İş
 • Konkur

Mizaç

 • Cesur
 • Sakin
 • Uysal

Tahmini Yaşam Süresi

30 yıl

Tarihi

ilk kez 18. yüzyılda Amerika’da Oregon Eyaletinde yaşayan Kızılderili Nez Perce kabilesi tarafından yetiştirilmeye başlanan bu benekli atların Appoloosa adını, bölgede bulunan Palouse Nehri’nden aldığı sanılmaktadır.

Paylaş