Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonu ile WWF’in dünyada doğa koruma açısından belirlediği 200 ekolojik bölge arasında yer alıyor. Ülkemizde, Küre Dağları gibi pek çok önemli alan bulunuyor.

İnsanoğlu yaklaşık 100 bin yıldan beri Anadolu’da yaşıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz; coşkulu akarsuları, karlı zirveleri, yeşilin her tonunun kaynaştığı ormanları, derin vadileri, bir kıtada görülebilecek kadar farklı iklimleriyle adeta bir cennet.
Kuşların göç yolları üzerinde bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili olan, farklı iklim koşullarına açık Türkiye’nin doğal zenginliğini oluşturan bitkiler, hayvanlar, toprak, su, atmosfer ve insanlar hep birlikte aynı bütünün parçalarıyız. Ormanlarımızı, dağlarımızı, vadilerimizi, bozkırlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi 161 memeli, 456 kuş, 10.000’i aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çiftyaşamlı ve 405 balık türü ile paylaşıyoruz. Tüm dünyada 9.000 kuş, tüm Avrupa kıtasında ise 12.000 bitki türünün varlığı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye, gerçekten gurur duyulacak zenginlikte bir doğal mirasa sahip!
biyolojik-cesitlilik-nedir
Ancak bu doğal zenginliğimiz, hızlı nüfus ve tüketim artışı ile ortaya çıkan aşırı kaynak kullanımı, alan kullanım değişiklikleri, kirlilik gibi sebeplerle tehlike altında.- Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)’in verilerine göre ülkemizde küresel düzeyde tehdit altında 134 tür var.
– Küresel ölçekte koruma altında olan deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki önemli yuvalama noktalarından biri olan Türkiye’de yuvalama kumsallarının yüzde 64’ü bozulmuş durumda.
– Balık stoklarımız azalıyor. Türkiye’de tehdit altında olan 39 deniz canlısı bulunuyor.
– Doğal yaşlı ormanlarımızın çok az bir kısmı elimizde kaldı.
– Sulak alanlarımızın yarısı son 50 yıl içinde yok oldu. Akarsularımız,HES’ler, ve kirliliğe karşı var olma savaşı veriyor.
– Türkiye, çok sayıda bitki türünün tehlike altında olduğu 10 ülke arasında dördüncü sırada yer alıyor. Ülkemizdeki her sekiz bitkiden biri, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
– Kıyılarımız; ikinci konutlar, turistik tesisler, otoyollar ve kum çıkarımı gibi faaliyetlerle tahrip ediliyor… Neredeyse doğal kıyımız kalmadı.
Paylaş