Latince Adı: Tanganicodus irsacae

Coğrafik Kökeni: Tanganyika Gölü, Uvira

Yaşam Alanı: Kayalık Sığ Sahiller

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Agresif

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler, daha büyük ve renklidir.

Üreme: Ağızda kuluçka yaparlar. Yavrulara iki ebeveyn de bakar.

Sıcaklık: 24°C – 28°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 7 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 150 litre

Su Sertliği: 10 – 20 °dH

pH: 8.0 – 9.0

Zorluk Seviyesi: 2

Genel Yorum: Kayalardan yosunları kazıyarak beslenirler ve su yosunun içindeki küçük kabuklular ve mikro-organizmalarla beslenirler. Erkekle dişinin arasında kuvvetli bir bağ vardır. 6 genç goby satın alınarak aralarında eş tutulması beklenmelidir ve bir çift oluştuğu zaman diğerleri çıkarılmalıdır. Dişiler, ilk 12–14 gün yumurtaları kuluçkaya yatırır, daha sonra erkek 1 ile 3 hafta boyunca yumurtaları kuluçkaya yatırır. 10 veya 14. ayda cinsel olgunluğa ulaşırlar. Minimum 1 metre uzunluk ve 150 litre akvaryum tavsiye edilir, tercihen daha da büyük olabilir. Daha büyük tanklar saldırganlıklarını azaltır.

Paylaş