Fritillaria imperialis
Ters Lale’nin ana vatanı(gen merkezi) Hakkari olarak bilinmektedir. Karlı dağların zirvesinde filizlenen Ters Laleler, sarı, kırmızı, turuncu renkleriyle, kadife görünümlü dokusuyla kısa ömürlü ama dünyanın en nadide kır çiçeklerindendir. Ters Lale halk arasında “Ağlayan Gelin“, “Ağlayan Lale“ olarak da adlandırılır. Bir efsaneye göre, geçmişte Hakkari’de yaşayan Asuriler, Ters Lale’ye her sabah göbeğinden su yayması nedeniyle (Hz.İsa’nın çarmıha gerilmesi nedeniyle ağlayan Meryem Ananın gözyaşları ile yetiştiği inancıyla) “Ağlayan Lale“ adını vermişlerdir. Bu yüzden Ters Laleler kutsal çiçek olarak anılır. Ters Lale, güzel görünümüyle park ve bahçeleri süslerken diğer yandan kozmetik sanayisinde ve ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılır. Yayılış alanı dar ve popülasyonu sınırlı olduğu için doğadan toplanması ya da habitatlarının tahrip edilmesi, bitkinin geleceğini tehlikeye atabilir. Fritillaria’lar, Türkiye’nin de taraf olduğu CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Nesilleri Tehlike Altındaki Doğal Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretini Düzenleme Antlaşması) kurallarında ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, “Doğal Çiçek Soğanlarının İhraç Listesi” hakkındaki tebliğlerinde doğadan toplanarak ihracatı yasak olan doğal çiçek soğanları arasında yer almaktadır.

Paylaş