Latince Adı: Salaria fluviatilis

Coğrafik Kökeni: İsrail, Arnavutluk, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Karadağ, İspanya, Portekiz, Türkiye.

Yaşam Alanı: Dereler, sığ nehirler, alçak göller.

Beslenme Biçimi: Etçil. Böcek larvası gibi çeşitli omurgasızlarla beslenir.

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Orta dercede agresif

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: (?)

Üreme: Küçük taşların altına yumurtlarlar, erkek yuvada bekçilik yapar.

Sıcaklık: 18°C – 24°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 100 litre

Su Sertliği: 8 – 12 °dH

pH: 6.5 – 7.5

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: Çiklitlerle akraba olan bu tür, levreksigillerin çoğunluğunu tuzlu su türlerinin oluşturduğu Blenniidae familyasına mensuptur. Doğal yaşam alanı Türkiye’yi de kapsar. İznik Gölü’nde kolayca bulunabilirler. Bir kayabalığı olarak kendi bölgesinden fazla ayrılmadan yaşar. Göğüs yüzgeçlerini tutunma aracı olarak kullanır. Toplu olarak yaşamalarına rağmen sosyal oldukları söylenemez. Tuzlu suda da yaşayabilirler; Doğada yeterince büyük olanlar tuzlu suya geçebilir. Akvaryumlardali mevcutu çok azdır, dolayısıyla akvaryum içindeki yaşamına dair deneyim ve bilgi de kısıtlıdır. Tatlı su akvaryumlarında emsali olmadığı gibi, ilginç davranışları ve yaşam tarzıyla eğlenceli bir türdür.

Paylaş