Yellowtail Sailfin Tang, Yellowtail Surgeonfish, ve Blue Surgeonfish isimleri ile de bilinir. Maviden mora alacalı bir rengi, sarı kuruğu ve tıpkı Blue Tang gibi sarı göğüs yüzgeçleri vardır. Önceleri sadece Kızıldeniz ‘de bulunduğu bilinen türe, günümüzde Sri Lanka, Aden Körfezi, Dubai civarında da rastlanmaktadır.

Genellikle yalnız yaşar, ancak Kızıl deniz’ in güneyinde gruplar halinde de görülebilmektedir.

Kaliteli yosunlarla ve bitkisel ağırlıklı bir diyetle mükemmel formlara ulaşabilirler.Erişkin bir Purple Tang 25 cm. civarına ulaşabilir.

Minimum Tank hacmi: 400 litre
Zorluk derecesi: orta
Tank koşulları: 72-78°F; sg 1.020-1.025; pH 8.1-8.4; dKH 8-12
Akvaryumdaki maksimum boy: 25 cm.
Karakter: Agresif
Reef uyumu: uyumlu
Beslenme: Herbivore
Habitat: Red Sea
Familya: Acanthuridae

Paylaş