HABİTAT:

Flavus Malawi Gölü’nün güney kısmında bulunan Chinyamkwesi Adasının kayalık alanlarında yaşar. Bu ada bol kayalıklı ve tortu bakımından da zengin bir habitattır. Özetle tasvir edilecek olursa; bu alan kayası bol tortu bakımından zengin kumul alanlardır.

Kimyasal olarak Flavus’un yaşam alanı Malawi Gölü’nün değerleri gibidir. PH aralığı kaba olarak 7,5 ile 8,5 arasındadır. Su sıcaklığı ise 25 ile 28 derecelerdedir. Ortalama 25-26 dereceler akvaryum ortamında Flavusların ideal sıcaklıklarını ifade eder. Burada acı bir tecrübemi de paylaşmak isterim. Isıtıcımın bozulması üzerine su sıcaklığı 12 dereceye kadar düşmüş ve fark ettiğimde 300 litrelik tankta bulunan Demasoni, Greshakei ve Flavuslardan sadece Demasoni’lerin öldüğüne şahit olmuştum. Bu da Flavus’ların dayanıklı balık kategorisine dahil olabileceğini gösteriyor.

DAVRANIŞ BİÇİMLERİ:

Flavus’lar oldukça agresif balıklardır. Hatta onları çok agresif kategorine dahil etmek mümkündür. Kaynaklarda onların 1 erkeğe 2-3 dişi beslenmeleri gerektiği yazsa da bence 1 erkeğe en az 4-5 dişi gelecek şekilde beslenmeleri çok daha uygundur. Burada belirtmek isterim ki eğer küçük bir koloni olarak besleyecekseniz sadece 1 erkek 4-5 dişi olarak beslemenizi uygun olacaktır. Şayet büyük bir üretim kolonisi olarak besleyecekseniz en az 3-4 erkek ve 9-10 dişi olarak beslemeniz daha iyi olur. İki erkek olarak beslemenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü baskın olan diğerini kısa sürede öldürecek yada yaralayacaktır. Benim iki erkekli olan kolonimde baskın erkek diğerini kovalıyor, zaman zaman da darbeler vuruyordu. Ancak bir akşam tanka baktığımda baskın olan diğerini köşeye sıkıştırmış kuyruğunu koparmakla meşgul olduğunu gördüm. Balığı elinden kuyruksuz olarak ancak kurtarabildim. Bunu için ya bir erkekli ya da en az 3-4 erkekli bir koloni olarak beslemenizi tavsiye ederim. Böylelikle saldırı hedefini arttırmış olur ölümlerin önüne geçebilirsiniz.

Flavuslar karma akvaryumlarda beslenecekse kendisi gibi küçük Mbunalar ile beslenmelidir. Diğer türlere karşı davranışları kendi türlerine olduğu gibi sert değildir. 300 litrelik tankımda Demasoni ve Greshakeiler ile birlikte beslerken bu türlere karşı saldırgan davrandıklarına pek şahit olmadım.

Flavus beslenecek akvaryum bol kayalıklı ve saklanma alanları bol olmalıdır.

Yüzme seviyeleri kaynaklarda dip ve orta olarak belirtilmesine rağmen tecrübelerime dayanarak Flavus’ların, bilhassa dişilerin akvaryumun üst kısmını da fazlaca tercih ettiklerini gördüm. Tabi bunda erkeğin fazla kovalaması da etkili olabilir.

CİNSİYET AYRIMI VE BOYUTLARI:

Flavusların dişi erkek ayrımı kolaydır. Çünkü erkekleri sarı gövde üzerine siyah bantlar şeklindedir. Dişileri ise mat sarı veya gri tona sahiptir.

Flavuslar kaynaklarda 10 cm olabilecekleri yazmaktadır. Ancak akvaryum ortamında bu boyuta ulaşması pek mümkün görünmemektedir. Dişileri ile erkekleri arasında boy farkı çok azdır. Ancak dişileri erkeklerine nazaran daha ince bir vücut formuna sahiptir. Bu görünüşleri ile Tanganika Leptesoma’larını anımsatır.

BESLENME:

Flavuslar orijinalinde otçul balıklardır. Beslenmeleri ona göre yapılmalıdır. Ancak diğer bazı otçul balıklara göre, Demasoni gibi, protein ağırlıklı yemlere karşı çok hassas değildirler. % 70 otçul % 30 protein ağırlıklı beslenmeleri uygundur.

ÜREME:

Flavusların gelişimleri diğer yaygın Mbunalara nazaran yavaştır. Erişkinliğe ulaşmaları küçük balıklar olmalarına rağmen 7-8 ayı bulabilir. Dişiler uygun ortam sağlandığında 30-40 civarı yumurtayı kuluçkaya alır. Flavus yavruları artemia ile beslenirse gelişimleri güzel olacaktır.

Yazan: Ömer Malkoç

Paylaş