Latince Adı: Paratheraps bifasciatus

Habitatı ve Anavatanı: Güney Meksika

Beslenme Biçimi: Hem etçil, Hem otçul

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı agresif

Yüzme Seviyesi: Her seviyede

Cinsiyet Ayrımı: Kesin cinsiyet ayrımı zordur. Erişkin balıklarda erkek nispeten daha iri olur ve azıcık kafa yapabilir. Üst ve alt yüzgeçleri daha uzun ve ihtişamlıdır.

Üreme: Düz yumurta dökerler. Dişi erkek beraber yumurtalara bakarlar. Düz bir kayanın üzerini temizledikten sonra dişi 700 kadar yumurta bırakır.Yavrular su sıcaklığına bağlı olarak 3-3.5 gün içinde yumurtadan çıkarlar.Yavrular 10-12 gün içinde serbest yüzmeye başlarlar.Anaçlar yavrularını ortalama 1 cm olana dek korur.Yavrular iyi bir beslenme ve uygun koşullar altında büyütülürse hızlı gelişirler.

Sıcaklık: 23°C – 27°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 35 cm,dişiler 33 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 275 litre (tek erkek için)

Su Sertliği: 5 – 12 °dH

pH: 7.0 – 8.0

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: Akvaryumları genişçe hazırlanmalıdır.Akvaryuma bir plastik ya da camdan ayıraç alınmalıdır.Böylece erkek çok agresifleştiğinde dişi ayrılarak korunur.Kendisinden küçük ve kendisine göre daha barışçıl olan türlere zarar verme potansiyeline sahip bir balıktır.Dikkati elden bırakmamak gerekir.

Paylaş