Latince Adı: Nothobranchius rachovii

Coğrafik Kökeni: Güney Mozambik

Beslenme Biçimi: Hem etçil,hem otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl,az da olsa bölgeci tavır takınırlar.

Yüzme Seviyesi: Orta ve Yüzey

Üreme: Dişiler erkeklerden daha şişkindirler ve daha sönük renklere sahiptir.

Sıcaklık: 20°C – 24°C üretimde 22°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 5 cm.,dişiler 6 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 60 litre

Su Sertliği: 4 – 6 °dH üretimde 2 °dH

pH: 6.0 – 7.0

Zorluk Seviyesi: 4

Genel Yorum: 1 yıl yaşarlar.Yumurtaları 6-8 hafta süreyle ıslak bataklık kömüründe saklayabilirsiniz.

Paylaş