ismi S. daemon ile yakınlık gösterir, Babil folklorunda karanlık dişi iblis anlamına gelir.

Dağılım:

Rio Negro, Rio Tapajos ve Rio Trombetas.

Yaşam Alanı:

S. Lilith temiz veya siyah su balığıdır.

pH 5.5 – 6.5 ve su yumuşaktır, sadece istisnai olarak iletkenlik 50 μS / cm’den fazladır.

Yiyecek bulabildiği ince taneli veya çamurlu dipleri tercih eder, eğer tehlike hissederse bitkilerin olduğu bölgelere kaçabilir.

Çoğunlukla, Satanoperca acuticeps ile aynı yerde bulunur.

Tanımlama:

Vahşi doğada 35 cm kadar büyür, akvaryumda 20-25 cm büyür.

S. Lilith, şimdiye kadar bilinen Satanoperca türlerinin en büyüğüdür.

Parlak bir halka ile çevrilmiş olan kuyruk noktasının yanı sıra vücudunun ortasında da nokta bulunur. Bazı popülasyonlarda bu nokta uzundur ve kuyruk yüzgecinde bulunur.

Rengi birkaç yansıtıcı noktayla zeytin yeşili-sarıdır.

Popülasyona bağlı olarak sırt yüzgecindeki lekeler ve düzensiz çizgiler sıra halinde veya rastgele olarak dizilirler.

Sırt yüzgecinin ilk yumuşak ışınları biraz daha uzundur ve uçları siyahtır. Bu uzun ışınlar sadece S. Daemonda bulunur.

Cinsiyet Ayrımı:

Ayırt etmek zordur. Yetişkin balıkların cinsiyetini ayırmak için bile deneyim büyük rol oynar.

Erkeklerde ilk 2 yumuşak sırt yüzgeci ışınları daha uzun ve sivri olabilir.

Dişilerin vücudu erkeklere göre daha yuvarlaktır.

Üreme:

Doğada nasıl üredikleri bilinmemektedir.

S. acuticeps ve S. Daemon ile aynı şekilde ürediği düşünülmektedir.

Bakımı:

Boyutundan dolayı büyük bir akvaryuma ihtiyaç duyar, en az 500 litre.

Türün mide örnekleri her zaman ince kum içerdiğinden akvaryumun tabanında da mümkün olduğunca ince kum kullanılmalıdır.

Kökler ve taşlardan saklanma alanları oluşturulması gereklidir.

Omnivordur (hem etçil hem otçul). İstenilen büyümeyi elde etmek için az ama sık sık beslenmelidir. Her gün bir veya iki öğün ihtiyaç duydukları yiyecek miktarı için fazla küçüktür.

Topluluk olarak beslenmeyi seven bir türdür ve bu yüzden grup halinde beslenmelidir.

Sıcaklık: 24-27 ºC

pH: 5.5-6.5

Paylaş