Geophagus acuticeps (Heckel, 1840)

Dağılım:

Amazon’da çok geniş bir alana dağılmıştır, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Tefe, Rio Tapajos vb. arasında bulunur.

Yaşam Alanı:

Tabanı kum, siyah ve beyaz su nehirlerinde sakin yerleri tercih ederler.

Bu tür hem de bitki örtüsüne sahip yerlerde dikili alanlar arasında kum olan yerlerde bolca bulunur.

Genel olarak, sertlik 4 ºDGH aşağısında ve pH 6.8i aşmaz su çok yumuşaktır.

Bu tür için hafif sıcaklık gereklidir, uzun süreler için 26ºC altında yaşayamaz.

Tanımlama:

Vahşi ortamda boyu 25 cm’yi bulur ama esaret altında 20 cm’yi geçtiği nadirdir.

Tür yan tarafındaki 4 noktadan kolayca tanınabilir.

Işık ve zemin rengine bağlı olarak gri-yeşil ve altın rengi alabilirler.

Gözleri genellikle kırmızımsıdır.

Yüzgeci uçlarına doğru portakal renklidir. Zarı gri renktedir.

Geniş bir alana dağıldıklarından dolayı renk farkları vardır.

Diğer türlerle kıyaslandığında bu türün sivri bir başı vardır.

Cinsiyet Ayrımı:

Ayırt etmek çok zordur.

Erkeklerin sırta ait yüzgeçleri 3. 4. ve 5. yumuşak ışınları vardır ve dişilerin ön ışınları daha uzundur.

Yetişkin dişiler erkeklerden daha yuvarlak bir görünüme sahiptir.

Üreme:

Bu tür 5-10 cm derinliğe sahip, çapı yaklaşık 20 cm olan çukurlara yumurtalarını bırakır.

Her iki ebeveynin kazmaya yardım ettiği çukura 200 üzeri yumurta bırakılır.

Erkek bölgeyi korurken, dişi yumurtaları korur hemen sonra yumurtaların üzeri iri çakıl, ağaç parçaları ve kurumuş yapraklarla örtülür. 28 derecede yumurtalar 48 saat sonra yumurtadan çıkarlar. 7-8 gün sonra serbest yüzüşe geçerler, su asidik (pH yaklaşık olarak 5) ve yumuşak (150 microsiemens cm3 aşağısında) olmalıdır.

Esaret altında bu türün başarılı bir şekilde üretilip üretilmediği bilinmemektedir.

Bakımı:

Kendi türüyle yaşayan sosyal bir balıktır. Doğada, en fazla 10’lu gruplar halinde birlikte yaşarlar. Çiftler sadece üremek için gruptan ayrılırlar ve kendi türlerine karşı agresif olabilirler.

Yumuşak suda (10 º DGH altında), pH 5 ve 7 arasında beslenmelidir.

Bitkisel yemleri de içeren çeşitli bir diyet uygulanmalıdır.

Akvaryum kökler, kayalar ve ince bir kumla dekore edilmelidir. Hafif bir ışık balıkları daha sakin yapar.

Kötü su kalitesi, uygun olmayan su koşulları (yüksek pH ve sertlik), yetersiz ve iyi beslememe kafada delik gibi baş bölgesinde oluşan hastalıklara neden olabilir.

Sıcaklık: 28-30 ºC

pH: 4.5-6.8

Paylaş