Latince Adı: Corydoras geryi

Coğrafik Kökeni: Güney Amerika: Mamoré Nehir Havzası

Yaşam Alanı: Nehir

Beslenme Biçimi: Etçil, Otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Ayrım için en iyi yöntem tepeden bakmatır. Dişilerin karnı erkeklere oranla daha şişkindir. Erkeklerde desenler bulunurken, dişilerde bulunmaz.

Üreme: Düz yumurta dökerler.

Sıcaklık: 22.5°C – 26°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 7 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 70 litre

Su Sertliği: 2 – 25 °dH

pH: 6.0 – 8.0

Zorluk Seviyesi: 2

Genel Yorum: Diğer corydoras türleri gibi en az 6’lı gruplar halinde beslenmelidir.

Paylaş