Latince Adı: Corydoras brevirostris

Coğrafik Kökeni: Güney Amerika: Orinoco Nehri sistemi, Venezuela, Guyana ve Surinam.

Yaşam Alanı:

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Yukarıdan bakıldığında kolayca ayırt edilir. Dişiler, erkeklerden fark edilir bir şekilde daha yuvarlak ve daha geniş bir vücuda sahiptir.

Üreme: Düz yumurta dökerek.

Sıcaklık: 20°C – 24°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 6 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 60 litre

Su Sertliği: 2 – 20 °dH

pH: 6.0 – 7.8

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: En az 6’lı bir grup halinde beslenmelidir. Melanistius ile çok benzer bir türdür, aralarındaki fark brevirostisin kuyruğunda desen bulunmasıdır. Daha önceleri melanistiusun alt ürü olarak tanımlanmıştır ancak 2001’de melanistiusun alt türü olmaktan ayrılmıştır.

Paylaş