Latince Adı:Corydoras Baderi

Habitatı ve Anavatanı: Brezilya

Beslenme Biçimi: Etçil, otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Ayırım için en iyi yöntem tepeden bakmaktır. Dişilerin karnı dışarıya doğru yarım ay biçiminde şişkindir. Erkeklerde ise bu çok azdır veya hiç yoktur.

Üreme: Düz yumurta dökerler.

Sıcaklık: 22°C – 26°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 4.7 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 45 litre

Su Sertliği: Yumuşak – Sert

pH: 6.5 – 7.5

Zorluk Seviyesi: 2

Genel Yorum: Grup halinde beslenmesi gerekir. Henüz dünya çapında pek yaygınlaşmamış olsa da yurt dışında örnekleri bulunmaktadır.

Paylaş