Latince Adı: Corydoras ambiacus

Habitatı ve Anavatanı: Güney Amerika: Peru, Rio Ampiyacu

Beslenme Biçimi: Etçil, otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Ayırım için en iyi yöntem tepeden bakmaktır. Dişilerin karnı dışarıya doğru yarım ay biçiminde şişkindir. Erkeklerde ise bu çok azdır veya hiç yoktur.

Üreme: Düz yumurta dökerler.

Sıcaklık: 21°C – 25.5°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 6.5 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 60 litre

Su Sertliği: 2 – 25 °dH

pH: 6.0 – 8.0

Zorluk Seviyesi: 1

Genel Yorum: Diğer corydoras türleri gibi 6’lı gurplar halinde beslenmesi önerilir.

Paylaş