Latince Adı: Corydoras adolfoi

Habitatı ve Anavatanı: Amazonun doğu tarafındaki nehir kolları, Yukarı Negro

Beslenme Biçimi: Etçil, otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Taban

Cinsiyet Ayrımı: Ayırım için en iyi yöntem tepeden bakmaktır. Dişilerin karnı dışarıya doğru yarım ay biçiminde şişkindir. Erkeklerde ise bu çok azdır veya hiç yoktur.

Üreme: Yumurtalarını buldukları düz yüzeylere yapıştırırlar.Üretim için 6 bireylik gruplar kullanılabilir.Erkek dişi oranı 1 dişiye 2 erkek olacak şekilde ayarlanmalıdır.Günlük su değişiklikleriyle üremeye teşvik edilmelidir.İlk seferde dişiler ortalama 20-30 yumurta bırakırlar.Daha sonra ise dişi olgunlaştıkça bu sayıda artış görülecektir.Adolfoi çöpçülerde dikkat edilmesi gereken şey ise yavrular çıktıktan sonra su kalitesinin iyi olması gerektiğidir.Günlük %10 su değişiklikleri yapılmalı ve sudaki nitrat artışı engellenirken oksijenin artması sağlanmalıdır.Yavruların yetiştiği suyun yumuşak olması gelişimleri açısından daha yararlıdır.
Yumurta çapı: 1.8 mm

Yumurtadan çıkış süresi: 4 gün civarı

Bir seferde yapıştırdığı yumurta sayısı: 2-3

Sıcaklık: 24-30°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Dişiler 6 cm, erkekler 5.5 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 50lt

Su Sertliği: 2-8 °dH

pH: 4.8-6.5

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum:Ülkemizde sık rastlanmasa da ara ara ithal edilmektedir.Ancak fiyatlarının fazla olması nedeniyle hobiciler tarafından tercih edilmemektedir.Yumuşak suda daha iyi gelişirler.Doğal ortamlarını taklit etmek amacıyla mango kökü vb. malzemeler konulabilir.Tabanda ince kum bulunması ve yer yer yüzmesi için geniş alanlar bırakılması gerekir.Dr.Adolfo Schwartz bulmuş ve ismi ona adanmıştır.

Paylaş