Latince Adı: Atractosteus spatula

Coğrafik Kökeni: ABD’nin orta ve güney eyaletleri, kuzey ve orta Meksika.

Yaşam Alanı: Büyük göller, durgun nehir kolları, durgun sular, gölcükler ve nehirler. Hem tatlı hem de acı sularda hayatta kalabilirler ama daha çok büyük nehirler ile taşkın havzalarını tercih etmektedirler. Hızla akan sularda yaşama eğiliminde değildir.

Beslenme Biçimi: Etçil, canlı yemle beslenmelidir. Timsah balıkları doğada küçük balıklar ve su kabuklularına pusu kurarak avlayan bir avcıdır. Bazen esaret altına yeni alındıklarında yem almaları zor olabilir, kısa bir açlık döneminden sonra yem almayı öğrenebilirler. Kısa bir süre sonra en küçük bireyler karides, küçük kumbalığı vb. gibi etli dondurulmuş yemleri kabul edecektir, daha büyük örnekler için alabalık veya çaçabalığı gibi balıkların tamamı verilebilir. Yavruyken her gün beslenmelidirler ama balıklar büyüdükçe yem verme sıklığı azaltılmalıdır; bir yetişkin en az bir ya da iki haftada bir beslenmelidir. Sığır kalbi veya tavuk gibi hayvanların etleriyle asla beslenmemelidir, bu etlerde bulunan lipidler ve diğer organik bileşikler uzun vadede aşırı yağ birikimine ve hatta organ dejenerasyonuna yol açar ve balıklar tarafından sindirilemezler.

Davranış Biçimi: Aşırı agresif, ağzına sığabilecek türleri avlayacaktır.

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Yüzme Seviyesi: Orta – Yüzey

Cinsiyet Ayrımı: Doğrulanmamıştır ama dişilerin erkeklerden daha çok büyüdüğü düşünülmektedir.

Üreme: Akvaryum ortamında üretilmemiştir. Doğada bahar aylarında yumurtlamak için önemli sayıda balık biraraya gelerek geçici su altında kalmış alanlara veya havzalara doğru hareket etme eğilimindedirler. Bir dişi birden fazla erkekle birlikte aynı anda yumurtlayabilir? yüzeye yakın su altında kalmış bitki örtüsü arasına veya derin suya yumurtlarlar. Kuluçka 48-72 saat sürer, larvalar yumurtadan çıktıktan sonra yumurta keseleri tamamen bitene kadar batık yüzeylere 5-10 gün boyunca yapışık kalırlar. Büyüme oranı başlangıçta hızlıdır ve gençler bir yıldan sonra 25-30 cm civarında ölçülebilirler. Bu türün yumurtaları kabuklular, insanlar, başka balıklar ve omurgalılar için zehirlidir.

Sıcaklık: 11°C – 23°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Maksimum uzunluğu 305 cm ve maksimum ağırlığı 166 kg olarak kaydedilmiştir, ortalama bir yetişkin 180-200 cm ölçülmüştür.

En Az Akvaryum Hacmi: Sadece çok büyük halka açık tesislerdeki akvaryumlar için uygundur.

Su Sertliği: Yumuşak – Çok Sert

pH: 6.0 – 8.0

Zorluk Seviyesi: 4

Genel Yorum: Yalnız olarak veya benzer büyüklükteki, agresif olmayan ve ağzına sığmayacak balıklarla birlikte beslenmelidir. Akvaryumlarında su akışı çok güçlü olmamalıdır ve aydınlatma çok parlak olmamalıdır. Bu tür dünyadaki en büyük tatlı su balıkları içerisinde yer almaktadır. Ulaştığı büyük boyutu nedeniyle evdeki akvaryumlara uygun değildir ve aslında 50 yıldan fazla yaşayabilir. Ne yazık ki, yavrular akvaryum ticaretinde oldukça düzenli olarak satılmaktadır. Ayrıca birkaç tane melezleştirilmiş Gar türü bulunmaktadır, A. spatula ve Lepisosteus platostomus arasında çaprazlama yapılmaktadır. Hala hayatta olan en ilkel balık türleri arasındadır. Bir tür labirentlidir, vasküler kesesi sayesinde su dışından hava alabilir. Büyük boyutu ve canlı yeme gereksinim duyması nedeniyle az sayıda hobiciye uygun bir türdür.

Paylaş