Latince Adı: Apistogramma baenschi

Habitatı ve Anavatanı: Orta Rio Huallaga, Peru

Yaşam Alanı: Kök saçakları içeren durgun veya yavaş akıntılı sular.

Beslenme Biçimi: Hem etçil Hem otçul (Omnivor)

Davranış Biçimi: Barşçıl.

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif. Kendi tür erkeklerine nispeten agresif.

Yüzme Seviyesi: Taban – Orta

Cinsiyet Ayrımı: İnka erkekleri dişilerinden daha büyük ve daha renkli olurlar.Sırt yüzgeçleri oldukça uzun ve gösterişlidir. Dişiler üreme dönemi sarı renk alırlar.

Üreme: Bir kovuğun içine düz bir satıha 100-200 arasında yumurta dökerler.çift yumurtaları birlikte korur. Yumurtalar mantarlaşmaya yatkındır çok çabuk bozulabilir. Erkek pek çok dişiyle çiftleşebilir. Dişiler üreme esnasında çok güzel sarı bir renge bürünürler.

Sıcaklık: 25°C – 28°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: Erkekler 8 cm., dişiler 5 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 120 litre (1 erkek 3 dişi için)

Su Sertliği: Yumuşak

pH: 6.0 – 7.0

Zorluk Seviyesi: 4

Genel Yorum: 1 erkek 3-4 dişi şeklinde 120 lt’lik akvaryumlarda bakılabilir. Akvaryumu saklanma yerleri fazla olmalı.Bitkili, amonyak, nitrit, nitrat miktarı çok az ve peat ile zenginleştirilmiş olmalıdır. Ayrıca ince taneli açık renkli kum tercih edilmelidir.Habitatında zemin açık renkli kumla kaplıdır.
Toptancılardan akvaryumculara gelen ithal balıklar genellikle zayıf düşmüş balıklar olur.Getirildikleri suyun ph ve sertliği tespit edilmeli ve konacağı akvaryumun suyu buna uygun hazırlanmalıdır. Balıklar alındığında kuru yeme alışık olmadığından iyi bir şekilde canlı artemia veya su piresiyle beslenmeli kondüsyon kazandırılmalıdır. Bir tankta birden fazla erkek bulundurulmamalıdır. Diğer cüce cichlidlerle ve tetra türleri ile rahatlıkla beslenebilir.
Bu türün hobide çok ilgi görmesi nedeni ile aşırı avlanmaktadır.Bu nedenle doğadaki popülasyonu hızla azalarak hassas türler arasına girmiştir. Etik davranılmalı ve F0 balıkları tercih edilmemelidir.

Paylaş