Latince Adı: Amphiprion perideraion

Habitatı ve Anavatanı: Doğu Hint Okyanusu

Beslenme Biçimi: Kuru yemi kabul eder. Canlı yem ihmal edilmemelidir.

Davranış Biçimi: Barışçıl, yaşlandıkça agresifleştiği görülür.

Kendi Türlerine Davranışı: Orta derecede agresif

Üreme: Üremeyi sağlamak için 2 adet yavru balık almak uygun olacaktır. Bu türün yavrularının tamamı erkektir, akvaryumda dominant balık gelişip dişi olur. Kalan balıklardan biri aktif erkek diğerleri ise pasif erkek olarak kalır. Erkek dişiye göre daha küçük kalır. Anemonlar üremede önemli rol oynar ancak Anemon olması şart değildir, güvenli gördükleri başka yerlere de yumurtlayabilirler.

Tuzluluk: 1.023

Sıcaklık: 25 – 28 ºC

En Fazla Büyüdüğü Boy: 10 cm

Reef Uyumu: Uyumlu

pH: 8.2 – 8.5

Paylaş