Latince Adı: Amphilophus trimaculatum

Coğrafik Kökeni: Meksika’nın batı kısımları, Guatemela ve El Salvador. ABD ve Singapur’da da yabani popülasyonlar vardır.

Yaşam Alanı: Esas olarak Pasifik kıyı düzlüklerinde ve çevresinde bulunan ovalarda ki durgun sularda yaşarlar. Yaşadıkları alanların tabanı yumuşak çamur veya kumdan oluşur. Batık kökler, dallar ve bitki örtüsü arasında yaşarlar.

Beslenme Biçimi: Etçil. Doğada diğer balıkları ve sucul ve karasal ortamda yaşayan omurgasızları avlayan bir yırtıcıdır. Büyük karidesler, kan kurtları, solucanlar, palet yemler.

Davranış Biçimi: Aşırı agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı agresif

Yüzme Seviyesi: Her Seviyede

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler dişilere nispeten daha büyüktür. Dişilerde kafa yapar yalnız dişilerin kafaları erkekler kadar belirgin değildir ve genellikle erkekler dişilere göre daha renkli olurlar.

Üreme: Üretimi oldukça kolaydır. Düz taşlara veya oyuklara yumurta dökerler. Dişi maksimum 1000 yumurta bırakır. Trimaclar mükemmel ebeveynlerdir ve yumurtaları şiddetle korurlar. Üretim safhasında erkek dişiyi çok yıpratabilir. Bu dönemlerde ara ara dişi ayrılıp form kazandırılmalıdır. Yumurtalar döllendikten sonra erkek balık, dişinin yanından ayrılabilir. Bu şekilde daha çok yavru hayatta kalır. Yavrular artemia ve ufalanmış kuru yemle beslenebilir.

Sıcaklık: 23°C – 30°C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 38 cm.

En Az Akvaryum Hacmi: 300 litre (tek erkek için)

Su Sertliği: 10 – 20 °dH (Orta – Çok Sert)

pH: 7.0 – 8.0

Zorluk Seviyesi: 2

Genel Yorum: Flower Horn üretmek için en çok kullanılan balıktır bu yüzden de safını bulmak zordur. Genç Flowerhornlara benzerler. Flowerhornla ayırt etmek zordur. Tabandaki yeşil rengin tonu, alt çene ve kafa profili ayrım yaparken ipucu verebilir. Kesinlikle tek başlarına ya da eş olarak bakılmalıdırlar. Çok geniş akvaryumlar gerekir. Diğer türlere karşı da aşırı agresif olduğu için karma akvaryumlar için önerilmez. Kaya ve kütüklerden bölgeler oluşturulabilir. Doğada göllerde ve yavaş hareket eden sularda yaşadıkları için akvaryumda kuvvetli akıntıdan kaçınılmalıdır. Yemleri oldukça dağınık yedikleri ve büyük boyutlara ulaşabildikleri için güçlü bir filtrasyon kullanılmalıdır.

Paylaş