Familya: Av köpeği, avı işaret eden köpek, çok yönlü av köpeği
Diğer Adları: Weimaraner Vorstehhund
Rengi: Grinin bütün tonları
Çıkış Yeri: Almanya
Çıkış Tarihi: 1800’ler
Orjinal İşlevi: Büyük iz sürme oyunları
Günümüzdeki İşlevi: Avı işaret etme, avı işaret etme yarışmaları
Ortalama Ömür: 10-13 yıl
Kilo Erkek/Kilo Dişi: 32-39/32-39 kg
Boy Erkek/Boy Dişi: 64-69/58-64 cm
Temel Özellikleri
Canlı, neşeli, duygulu ve biraz inatçıdır.

Neler Yapar?
çok dayanıklıdır. İyi koku alır ve çalışkandır. Her türlü avda kullanılabilir.

Kökeni
Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanır. 1600’lerin başında yapılan bir Van Dyck tablosunda görülmektedir. Kökeni hakkında çeşitli teoriler vardır. Albinizme yakalanmış eski bir Alman av köpeğinden türediğini söyleyenler vardır. Bazıları da Alman tazısı Braken’den geldiğini iddia ederler. Bazıları ise Weimer Grand Dükü Karl August’un normal bir pointer ile sarı bir pointeri çiftleştirerek bu cinsi elde ettiğini öne sürerler.

Paylaş